Tag archieven: Technisch onderhoud

3 redenen waarom preventief onderhoud van je airco belangrijk is

Met de zomer voor de deur, is het van belang dat je koelinstallatie of airco in topvorm is.

Drie redenen waarom goed onderhoud nuttig en nodig is:

1. GELD BESPAREN

Een goed onderhouden installatie kost minder. Je bespaart 4 keer:

  • Je verlaagt je energiekosten
  • Je verlengt de levensduur van de installatie
  • Je hebt een kleinere kans op dure pannes
  • Je behoudt de garantie van de fabrikant 

Energiekosten: preventief onderhoud helpt ervoor te zorgen dat uw HVAC-systeem efficiënt werkt. Een goed onderhouden installatie verbruikt tot 30% minder dan een niet of slecht onderhouden installatie. Dat scheelt heel wat op uw energiefactuur.

Levensduur: regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw installatie, waardoor de kans kleiner is dat u snel veel geld zult moeten uitgeven.

Pannes vermijden: regelmatig onderhoud vermindert de kans op pannes. Pannes zijn vervelend omdat de gebruikers meteen hinder ervaren en ze duur zijn.

Garantie: de meeste HVAC-fabrikanten vragen het bewijs van jaarlijks onderhoud wanneer je een reparatieclaim onder garantie indient. Is de installatie niet onderhouden, vervalt de garantie.

2. LUCHTKWALITEIT

Preventief onderhoud zorgt ervoor dat de koude lucht die uit uw installatie komt zo schoon en gefilterd mogelijk is. Bij een vervuilde filter is het niveau van luchtverontreinigende stoffen zoals pollen en schimmels 2 tot 5 keer hoger, wat erg hinderlijk kan zijn voor personen met gevoelige luchtwegen.

3. ZORG VOOR HET MILIEU

Goed onderhouden installaties verbruiken minder, wat goed is voor het milieu. Bovendien werken koelinstallaties met koelstoffen, waarvan de oudere generaties schadelijk zijn voor het milieu. Onze technici voeren deze stoffen af voor correcte verwerking en vervangen die door een milieuvriendelijk alternatief. 

ij een onderhoud worden ook de instellingen van de installatie bekeken, zodat de programmatie van de installatie steeds aansluit bij het gebruik van het gebouw. Zo draait de installatie niet onnodig.

Technisch onderhoud: van preventief naar proactief

REACTIEF ONDERHOUD:
Op dit moment heeft de installatie het al laten afweten. Het onderhoud wordt uitgevoerd omdat de installatie niet functioneert.

PREVENTIEF ONDERHOUD, TIJDSGEBASEERD:
Het onderhoud wordt uitgevoerd op vooraf bepaalde tijdsintervallen. Een voorbeeld van tijdsgebaseerd onderhoud, is het onderhoud van luchtfilters: om de zes maanden wordt een inspectie uitgevoerd, om het jaar worden de filters vervangen. Tijdgebaseerd onderhoud vindt nooit op exact het goede moment plaats: het is altijd te vroeg of te laat. Te vroeg: de filter is op het moment van onderhoud nog niet volledig vol en zou nog enkele weken kunnen meegaan. Vanuit kostenoogpunt is dit niet optimaal. Te laat: de filter geraakt vol waardoor de installatie niet meer functioneert en reactief onderhoud alsnog nodig is.

PREVENTIEF ONDERHOUD, GEBRUIKSAFHANKELIJK:
Het onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van de telling van het gebruik. We hernemen het voorbeeld van de luchtgroep. Het onderhoud wordt ingepland na een bepaald aantal draaiuren. Deze methode is al veel nauwkeuriger dan het tijdsgebaseerd onderhoud. Als de luchtgroep minder draaiuren heeft, zal de filter ook minder vol zijn. Helemaal nauwkeurig is dat nog niet: het tellen van het aantal draaiuren houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een omgeving met veel stof. Gebruiksafhankelijk onderhoud vergt een ‘slimme installatie’ die telt hoeveel uren ze draait.

PROACTIEF ONDERHOUD, CONDITIE AFHANKELIJK:
Het onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van metingen door sensoren. De installatie voorspelt in real time, aan de hand van sensoren, wanneer onderhoud nodig is. In het voorbeeld van de luchtfilter: sensoren meten het debiet dat door de luchtgroep gaat. Als het debiet onder een bepaalde drempelwaarde zakt, geeft het systeem een alarm dat onderhoud nodig is. Door continue monitoring wordt het onderhoud op het juiste moment uitgevoerd, wat kostoptimaal is. Proactief onderhoud vraagt een netwerk van sensoren en software om de data van de sensoren te analyseren.