Tag archieven: HUB

Speech Alumni Studentenraad: 10 jaar studentenparticipatie

Slides Alumni

Beste studenten & collega’s

U bent hier uiteraard allemaal om de uitslag van te kennen van de studentenverkiezingen 2015-2016. Vooraleer tot dat over te gaan, moeten we het toch eens over de huidige ploeg hebben. Zij moesten de schoenen van Simon VH vullen, wat om meer dan één reden geen evidentie is.

De nieuwe ploeg trad aan met voorzitter Michaël. Die na zijn studie toegepaste informatica en diepe interesse in bedrijfseconomie, de rechtenstudie aanvatte. Rechten paste wel, want het was dan ook met de bedoeling om bepaalde rechten te hebben. Maar de arbeidsmarkt lonkte, een drang nog sterker dan die van Duvel tripel hop of Manchester. Alhoewel, dat laatste zou ik nog niet durven beweren. De lokroep van de Sirenen is altijd de sterkste. Vraag dat maar een Odisseus, inderdaad, die van de Odisee.

Daardoor werd Thomas voorzitter. Veel veranderde snel. De voertaal van de ASR werd prompt omgezet van AN naar ABN. Het Algemeen Brakels Nederlands. Maar dat niet alleen. De banners, latjes en roll-ups schoten sneller dan de Brakelse bos paddenstoelen uit de grond. Als een ware De Croo werden alle campussen en dito recepties afgeschuimd. En nog sneller dan zijn toch al sterk aerodynamische haarsnit zou doen vermoeden, werden alle campussen gemobiliseerd in de rekrutering van de kandidaten. Met succes overigens. Om het met een Decrooïsme te zeggen, u weet wel, van die andere bekende inwoner van Brakel, Herman De Croo, je mag geen oud brood snijden met de verkeerde kant van het mes: je deukt slechts het brood en snijdt in je hand.

Hij was uiteraard niet alleen. Er is ook Nick, die de studentenraad van de associatie Leuven nieuw leven heeft ingeblazen, al ware het zijn trompet. Nog op te merken dat in die StAL het Brakelse trekpaard van zojuist ook mee tussen zat. Als waren ze Heracles, u weet wel, uit de Odisee, proberen ze die Augias-stal te kuisen en te beheren. Net als in de mythe was Augias niet zo tevreden met hun uitstekende werk.

En een trio is natuurlijk nooit compleet zonder de 3e man. In dit geval een vrouw. Véronique die uitgezonden werd, als ware het een paard van Troje, u weel wel, van de Odisee, om in de STURA KU Leuven de belangen van de AO studenten van de campus Brussel te behartigen.

Ik heb het mij toch vaak bedacht, wat een prestatie. Uitmuntend. Bijna echte Griekse (of Brakelse?) helden. En in Brussel, Gent, Aalst en Waas de boel runnen. Daarbij elk van hen. Elk van hen, een mandaat in Leuven, associatie of de universiteit. De ASR stond dit jaar opnieuw, in een lange traditie, beroemd en berucht in het Vlaams Hoger Onderwijs.

 

Maar daarvoor komt u uiteraard niet. Ik kan u al verklappen dat Nick en Véronique de Odisee-boot hier verlaten. Ze zijn zelfs nog niet op hun Ithaka aangekomen. Ik wens hen een goede reis verder. Maar dat ze in geen geval hun reis overhaasten, dat nog even duurt, zodat ze wijs en rijk van hun reiservaring aankomen.

 

Thomas blijft nog even op de boot, maar met een gewijzigde bemanning. Zo zetten zij hun Odisee verder. Ze zullen ook dit wel wat boze goden, cyclopige reuzen en gewiekste Laestrygonen tegenkomen. Maar met het goede evenwicht tussen ervaring en jong enthousiasme kan dat niet mislopen. Geen schipbreuk, altijd vooruit.

En zoals de zojuist afgezwaaide algemeen directeur met DDC-isme zei: buon viaggio. Wat zoveel betekent als goede reis.

Speech ASR overdracht

Slides: ASR Speech

De traditie wil dat ik hier – bij de afsluiting van het academiejaar – de uittredende bestuursploeg afzwaai. Ik vond de inspiratie voor dit jaar op het roemruchte event van 10 jaar StaL. En daarmee heb ik het niet over de korte en krachtige speech van de voorzitter

 

Het ging in de groep van de STUVO over de speech bij de opening van De Mineen. Het ging over

stripfiguren. En ik bedacht mij, de laudatio van dit jaar is ook te vatten in een stripverhaal. Zijnde

in de reeks van Goscinny’s Asterix. En meer bepaald Asterix en de Romeinen. Ik stel u de

personages even kort voor.

 

Slide 1 Het is al wel duidelijk, de hoofdfiguur, de voorzitter, betreft Asterix. Zelf heeft hij, in zijn rijke loopbaan (**ik zou niet carrière durven zeggen**) aan de HUBrussel zichzelf vergeleken met Asterix. Zoals blijt uit deze foto. Asterix, de aanvoerder van de Galliërs, de dapperste van de Belgen.

 

Slide 2 het duurde niet lang, of hij kreeg ook Obelix aan zijn zijde. Deze obelix heeft het echter niet zo begrepen op everzwijnen, maar eerder op Blackbush en corps diplomatiques.

 

Slide 3: de twee aanvoerders krijgen versterking van Hippix. U ziet de fysieke geljikenissen. In de stripreeks komt Hippix van een andere stam. Hij wordt naar de Galliërs gezonden om een echte krijger te worden, Asterix en Obelix zijn belast met zijn opleiding. Ik denk dat we zonder enige twijfel mogen stellen dat deze Hippix met onderscheiding geslaagd is en zich tot de dapperste der Belgen mag rekenen.

 

Slide 4: Kakfonix, de dorpszanger. Het kost de Galliërs veel moeite om hem soms te doen zwijgen, anders blijft hij maar zingen. Toch een zeer gewaardeerde dorpsgenoot, die ondanks zijn reizen naar het Romeinse Rijk, een Galliër bleef.

 

Slide 5: Samen met de andere Galliërs trokken onze figuren ten strijde tegen de Romeinen, om hun geliefde dorp te beschermen tegen de overheersing.

 

Slide 6: Zij waren het laatste vrije dorp in de provincie en willen dat absoluut behouden. En zo streden zij, gesterkt door de toverdrank van de druïde, voor het behoud van hun prachtige Gallische dorp.

 

Slide 7: Hun strijd bracht hen tot bij de Gouverneur van de provincia en zelfs tot bij de Keizer in Rome zelf

 

Slide 8: Wij zitten hier samen, weliswaar met een Italiaans buffet in de plaats van met everzwijnen en we zien niet zo wreed om Christophe in een boom vast te binden, maar in tegenstelling tot de striptekening is het zeker niet ‘the end’. Integendeel, de komende weken zijn nog crucialer dan alle afgelopen weken samen. 1 oktober – de datum van de integratie van de academische opleidingen – is in onderwijstermen morgen. De ontwerpteksten van samenwerkingsovereenkomsten en reglementen allerhanden verschijnen met de regelmaat van klok. Elke paragraaf moet gewikt en gewogen worden onder grote tijdsdruk. De Galliërs mogen dus zeker niet in slaap sukkelen na hun kampvuur. Want men weet dat de Romeinen zeker ook ’s nachts kunnen toeslaan. Een druïde kan voor toverdrank zorgen, maar het gevecht moeten de dappere Galliërs zelf leveren. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe bewoners van het dorp daar zullen in slagen.

 

HUB bouwt kamers op nieuwe campus (De Standaard, 7 maart 2013)

De plannen voor de campus Meyboom van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) krijgen vorm. Behalve les–lokalen, een turnzaal, een aula en een studentenfoyer komen er ook 78 studenten–kamers.

HUB wil campus Meyboom in September 2015 in gebruik nemen

De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) heeft concrete plannen om het tekort aan studentenkamers in Brussel aan te pakken. Op haar nieuwe campus Meyboom, op de hoek van de Broekstraat en de Zandstraat, realiseert de onderwijsinstelling 78 studentenkamers. ‘Er is een hoge nood aan studentenhuisvesting in Brussel’, zegt Wouter Ommeslag, hoofd facilitair beheer van de HUB. ‘Daarom zijn we blij met deze 78 kamers ons steentje te kunnen bijdragen.’

In het nieuwe gebouw komen er ook leslokalen en kantoren, maar belangrijker is dat er ook een turnzaal en een grote aula worden gepland. ‘Voor het vak Bewegingsopvoeding in de richtingen kleuter- en lager onderwijs hebben we een turnzaal nodig. Op dit moment huren we die in de Cellebroedersstraat, maar we willen er absoluut een op onze campus’, zegt Ommeslag. ‘Ook een grote aula is een must. Het wordt een hellende aula met zo’n vierhonderd plaatsen en ze wordt uitgerust met alle moderne, didactische materiaal.’

De renovatie en uitbreiding van het gebouw kosten zo’n 16 miljoen euro. De HUB hoopt om de campus Meyboom in september 2015 in gebruik te kunnen nemen. ‘De HUB zet sterk in op Brussel als studentenstad, dus zijn we tevreden dat we onze campus voort kunnen uitbouwen in het centrum van de hoofdstad’, besluit Ommeslag.

De naam van het gebouw werd vorig jaar door de studenten en het personeel van de HUB gekozen. De naam verwijst naar de meiboomplanting die elk jaar zowel in Brussel als in Leuven plaatsvindt. Dat gebeurt precies op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat, waar de nieuwe HUB-campus zich bevindt.

Nieuwe campus van HUB heet Meyboom (Het Nieuwsblad, 2 juli 2012)

RUSSEL – De HUB heeft er een nieuwe campus bij, waar in de toekomst studenten sociaal werk en lerarenopleiding terecht kunnen. Voor de naam organiseerde de hogeschool een wedstrijd, en daar kwam ‘Meyboom’ als winnaar uit.

Het nieuwe campusgebouw van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), dat gelegen is op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat, heeft eindelijk een naam. De HUB organiseerde in april een wedstrijd om een naam voor het ‘nieuwe’ gebouw te verzinnen, waarmee een iPad te winnen viel. Zo’n 85studenten en personeelsleden van de HUB dienden een naamvoorstel in.

Uit al die voorstellen is ‘Meyboom’ gekozen, een naam die verwijst naar de meiboomplanting die elk jaar zowel in Brussel als in Leuven plaatsvindt op 9augustus. Dat gebeurt precies op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat, waar de nieuwe HUB-campus zich bevindt.

Brussel versus Leuven

Maar niet alleen de verwijzing naar die middeleeuwse traditie is belangrijk in de naamkeuze. Er zit ook subtiel een verwijzing in naar het spanningsveld tussen Brussel en Leuven, want de HUB maakt deel uit van de associatie KU Leuven.

De winnaars van de wedstrijd, en dat zijn er zes, worden uitgenodigd voor een etentje in café De Meyboom. Bij de namen die het niet haalden, zien we onder meer Zandbroek, Peyo, ’t Zand en Sieen.

Wanneer het gebouw in gebruik zal worden genomen staat nog niet helemaal vast. De HUB is volop bezig met aanpassingswerken om er studenten van de opleidingen sociaal werk en de lerarenopleiding te kunnen ontvangen. Dat zou ten laatste in september 2015 het geval moeten zijn.

September 2014

‘Hoe vroeger hoe liever, natuurlijk’, zegt Wouter Ommeslag, een van de projectcoördinatoren van de nieuwe campus bij de HUB. ‘We mikken op september 2014, maar dat is zeer ambitieus. Januari 2015 is haalbaar, maar we bekijken nog of we de nieuwe campus niet beter bij de start van een academiejaar ‘verhuizen’ in plaats van bij het begin van het tweede semester.’

De vorige huurder van het het gebouw was Bloso. De HUB is al langer bezig met het samenbrengen van haar opleidingen in het centrum. In 2009 werd nog ‘tSerclaes in gebruik genomen, dat tegenover de oorspronkelijke Ehsal-campus ligt. Met het nieuwe gebouw erbij gaat ze verder op dat elan.

Studentensportkaart tegen september (Het Nieuwsblad, 24 maart 2012)

BRUSSEL – Bij het nieuwe academiejaar, dat start in september, willen de Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs en Br(ik een studentensportkaart invoeren. Die moet ervoor zorgen dat studenten aan een goedkoper tarief kunnen sporten in de hoofdstad.

Sportinfrastructuur

‘We willen student en stad verbinden’, zegt Kasper Demeulemeester van Br(ik. ‘We willen de studenten de sportclubs en mogelijkheden tot sporten leren kennen en ze toegankelijk maken. Op die manier kan het studentenleven in Brussel nog verrijkt worden.’

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft al meer dan dertig jaar eigen sportinfrastructuur op de campus in Etterbeek. ‘Wij zijn eigenlijk de gangmakers van dit project’, zegt Dirk Van de Wiele, verantwoordelijke voor de sportdienst aan de VUB.

‘Wij hebben al jaren een clubkaart waarmee studenten en personeel van de VUB de sportfaciliteiten van de universiteit kunnen gebruiken. Ook de Erasmushogeschool (EhB) zit mee in dat systeem. We willen dat nu uitbreiden naar de rest van de hogescholen en universiteiten, want we willen zo veel mogelijk studenten aan het sporten krijgen.’

Aan de VUB kunnen de studenten dus vlot terecht om te sporten, maar in het centrum ligt dat moeilijker. ‘In Brussel-centrum is er bijna geen sportinfrastructuur’, zegt Van de Wiele. ‘Je kan er ook niet zomaar eigen infrastructuur inplanten. Daarom willen we kijken wat er al is en met partners afspreken om kortingen te geven aan studenten.’

De bedoeling is dat er een database ontstaat waarop studenten kunnen zien waar ze terecht kunnen om te sporten en waar dat kan aan een studentikoos tarief. ‘De studentensportkaart zal voor alle instellingen dezelfde lay-out hebben, om op die manier herkenbaarheid te creËren bij de sportclubs’, zegt Van de Wiele. ‘Op die manier hopen we die database dan zo ruim mogelijk te maken.’

Gereduceerd tarief

Studenten van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), die in het centrum zitten, mogen nu al aan gereduceerd tarief sporten aan de VUB. Daarover heeft de Stuvo HUB een overeenkomst met de VUB. ‘We werken zelf ook aan een aanbod’, zegt Wouter Ommeslag van Stuvo HUB. ‘We hebben een voltijds sportcoördinator in dienst die activiteiten voor studenten uitwerkt. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een start to run, om studenten klaar te stomen voor de 20kilometer.’

‘Net als vorig jaar kunnen studenten deelnemen aan de 20kilometer in het Br(ik-team’, zegt Kasper Demeulemeester. ‘En op 9mei houden we ook een Br(ik Futsal-cup. Op die manier brengen we studenten van de verschillende instellingen op een sportieve manier bij mekaar.’

VUB en HUB doen duit in het zakje (Het Nieuwsblad, 10 maart 2012)

BRUSSEL – Ook de instellingen voor hoger onderwijs zitten niet stil. Zowel de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) zijn bezig met eigen huisvestingsprojecten om extra studentenkamers te realiseren.

‘De studentenkoten van de VUB zijn gebouwd in 1972′, zegt Sicco Wittermans, woordvoerder van de VUB. ‘Terwijl het de bedoeling was om ze oorspronkelijk maar tien jaar te laten staan, zijn ze er nu bijna veertig jaar. Daarom gaan we een inspanning doen om extra studentenkamers te bouwen.’ De universiteit plant maar liefst 650 nieuwe studentenkamers op de campus Etterbeek. Het nieuwbouwproject gaat daarnaast ook ruimte bieden voor onderwijs, onderzoek en administratie. Het totale project kost zo’n 50 miljoen euro. ‘In oktober wordt het definitieve ontwerp gekozen op basis van een architectuurwedstrijd die begin januari afliep’, zegt Wittermans. ‘De nieuwe koten zouden in het academiejaar 2015-2016 moeten klaar zijn.’

Ook bij de HUB zitten ze niet stil. ‘De HUB wil, liefst in samenspraak met Br(ik, nieuwe en grotere studentenhuizen creËren’, zegt directeur Dirk De Ceulaer van de HUB. ‘Wij werken met Stuvo HUB (de studentenvoorzieningen van de HUB, red.) aan een project met koten specifiek voor eerstejaars. Dat zou voor zo’n 60 procent een passagehuis moeten zijn: dat wil zeggen dat 60 procent na één jaar een ander kot moet gaan zoeken.’ Stuvo HUB is momenteel op zoek naar geschikte panden om zo’n studentenhuis te creËren, zegt Wouter Ommeslag van Stuvo HUB.

De Ceulaer laat zelf ook nog een ballonnetje op. ‘In Leuven zien we bijvoorbeeld dat de leegstaande ruimtes boven winkels ingericht worden als studentenkoten. Gezien de leegstand in de Nieuwstraat boven de winkels is dat ook misschien een piste’, denkt De Ceulaer. ‘Maar dan is er natuurlijk een beleid nodig dat dergelijke initiatieven stimuleert.’

HUB-studenten vieren Valentijn in studentenrestaurant De Mineen (Editie Pajot, 14 februari 2012)

Vandaag is het Valentijn en dat is ook aan de HUB niet onopgemerkt voorbij gegaan. Speciaal voor deze gelegenheid werd het studentenrestaurant DeMineen versierd met rode ballonnen in hartjesvorm en werd er een speciaal Valentijnsmenu geserveerd met o.a. Cupidosoep en een Valentijnsburger.

Daarnaast konden studenten ook gratis een Valentijns-sms sturen. Hun boodschap verscheen dan onmiddellijk op het grote scherm in DeMineen. Wouter Ommeslag van Studentenvoorzieningen HUB (StuVo): “Blijkbaar zitten heel wat van onze studenten met vlinders in hun buik want de sms’jes stromen vlot binnen. De videowall in DeMineen is nog maar enkele maanden in gebruik en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor muziekclips tijdens de lunchpauze. In de toekomst willen we het scherm vaker inschakelen voor interactieve acties zoals deze”.

Studenten blokken nu ook op de campus (Het Nieuwsblad, 7 januari 2012)

BRUSSEL – Met de blok- en examenperiode in zicht zoeken studenten een plek om rustig te studeren. Steeds vaker blijkt dat de bibliotheek of een stille werkruimte op de campus te zijn.

Het is een fenomeen dat de jongste jaren steeds meer opvalt: studenten blijven op de campus van hun hogeschool of universiteit om te blokken. Stille ruimtes en bibliotheken worden overspoeld door studenten. In Gent en Leuven is het al helemaal ingeburgerd, maar ook in Brussel gaan studenten steeds vaker samen in een grote ruimte zitten blokken.

Te veel afleiding

‘Thuis wordt het steeds moeilijker om niet afgeleid te geraken tijdens het blokken’, zegt Marc Ophalvens, coördinator studentenbegeleiding aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). ‘Door de nieuwe media, zoals Facebook en Twitter, ontstaan er sneller verleidingsmomenten die niet studiegerelateerd zijn. In een bibliotheek bestaat die afleiding niet.’

Maar dat is niet de enige reden. ‘In zo’n stille ruimte zitten ook andere studenten die echt willen blokken, zonder afleiding. Dat motiveert’, zegt Ophalvens. ‘Een gedrag dat je graag wil stellen, vergemakkelijkt ook als je je in een situatie begeeft die dat stimuleert.’

Studielandschap

Om aan de groeiende vraag naar zo’n studieruimtes te voldoen, heeft Stuvo HUB (de dienst voor studentenvoorzieningen van de HUB, red) alvast een aantal maatregelen genomen.

‘Vanaf 8januari creëren we een studielandschap in het Erasmusgebouw’, vertelt Wouter Ommeslag van Stuvo HUB. ‘Daar zal een student-toezichter aanwezig zijn, zodat de rust en stilte gegarandeerd zijn. Voorts hebben we afspraken gemaakt met de bibliotheek van de Nationale Bank, zodat studenten daar ook tijdens de examenperiode terecht kunnen. En natuurlijk blijven ze welkom in onze eigen bibliotheek in T’Serclaesgebouw.’

Maar het blokken in stille ruimtes beperkt zich niet langer tot de blok- en examenperiodes, stelt Ophalvens vast. ‘Ook tijdens het jaar blijven studenten na de les vaak hangen in een lokaal of de bibliotheek om er rustig te werken. Omdat thuis of op kot studeren niet altijd vlot gaat. Door het toenemende aantal groepswerken moeten studenten vaak op school afspreken om die te maken en dan ontdekken ze dat ze er ook op hun eentje veel beter kunnen doorwerken.’

Restaurant De Mineen vervangt eet-bunker (Het Nieuwsblad, 7 oktober 2011)

BRUSSEL – Het studentenrestaurant De Mineen in de Hogeschool-Universiteit Brussel heeft gisteren de deuren geopend. Er is plaats voor 500 studenten. Het wekt allerminst een reftergevoel dankzij de design inrichting.

Het restaurant zou normaal vorig academiejaar openen, maar de bouw liep heel wat vertraging op. ‘We kampten onder meer met waterinsijpeling’, vertelt Wouter Ommeslag, projectleider van De Mineen. ‘Sinds november vorig jaar konden studenten er wel al terecht. Sindsdien hebben we het restaurant voort afgewerkt.’ Het is nu helemaal af.De Mineen is gevestigd in de kelderverdieping. ‘Vandaar de naam. We hebben de kelder en een deel van de parking omgebouwd. Hier kunnen dagelijks 500 studenten eten. De pauzes op school worden ontdubbeld waardoor we elke plaats eigenlijk dubbel kunnen gebruiken. Zo spreiden we ook de wachttijd.’

Ommeslag is trots op het project, dat samen met A2D Architects uit Tervuren werd gerealiseerd. ‘Voordien noemden de studenten deze verdieping de bunker. We wilden absoluut dat keldergevoel en die bijnaam kwijt. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Dit is zo’n beetje de Lunch Garden voor studenten. Er heerst hier alleszins niet het typische reftergevoel.’

Studenten zullen er dagelijks kunnen kiezen uit verse soep, een dagschotel, pasta- en andere schotels, broodjes en snacks. Alles wordt bereid door een kok van de HUB en Sodexo Catering.

De ruimte ademt design. ‘Kers op de taart is onze centrale videowall. Die bestaat uit vier grote flatscreens waarop we activiteiten en boodschappen aankondigen. Tijdens de middagpauzes kunnen we ook muziekclips laten zien of sportwedstrijden. Ook onze boots zijn zeer geslaagd. Daarin kunnen studenten wat intiemer lunchen.’

Zoektocht voorbij

Voor veel studenten komt er met De Mineen een einde aan een zoektocht naar een eetplekje.

Zo ook voor Paul De Letter die in zijn tweede jaar Medische Beeldvorming zit.

‘Ik ben blij dat het nieuwe studentenrestaurant eindelijk volledig operationeel is’, vertelt Paul. ‘Het is een mooi concept. Het is hier veel groter geworden, toch heerst er nog altijd een gezellige sfeer. Het is een beetje lounge en dat bevalt me wel. De videowall is de moeite waard.’

Toch zijn er ook nog enkele minpuntjes. ‘Het blijft lang aanschuiven om eten te bestellen’, meent Paul De Letter. ‘Andere studenten hebben een half uur later middagpauze, maar tegen dan staan wij vaak nog aan te schuiven. Toch ben ik blij dat ik ’s middags niet meer moet op zoek gaan naar een plekje om te eten. Meestal zit in Brussel ’s middags ook alles vol. Ik eet hier warm, zodat ik ’s avonds op kot geen eten meer hoef te bereiden.’

Plechtige opening Studentenrestaurant De Mineen

Dames en heren

Vandaag openen wij officieel het restaurant De Mineen. Het thema van deze

opening is Brussel, daarom zullen wij de geschiedenis van De Mineen in het

Brussels vertellen en met stripfiguren.

Het verhaal van De Mineen begint eigenlijk bij een zekere ‘Madam Pijp’. Madam

pijp had met haar studentenvoorzieningen lang gespaard om de groeiende groep

hongerige studenten van een studentenrestaurant te voorzien. Jaar na jaar

rapporteerde zij aan Grote Smurf dat ze zou blijven sparen tot hét moment daar

was.

Intussen 3 jaar geleden kwam Kuifje Madam Pijp vervoegen. En wie kuifje een

beetje kent, weet dat eten meteen bovenaan zijn prioriteitenlijstje kwam te

staan.

Het eerste plan van Madam Pijp en Kuifje was om op de eerste verdieping van de

Grote Groene Paddenstoel in de stormstraat om te bouwen tot

studentenrestaurant. Statler en Walldorf waren op dat moment echter al aan het

dromen van een nieuwe campus.

Madam Pijp en Kuifje gingen op zoek naar een alternatief en lieten hun oog laten

vallen op de kelder van T’Serclaes. Zij legden samen met Statler en Walldorf

contacten met de eigenaar en niet snel nadien werd niet alleen de kelder, maar

het volledige gebouw gekocht.

De ploeg werd versterkt met een tekensmurf (ook bekend als ‘skieve architect’)

en heel wat knutselsmurfen. De kelder werd uitgebreid met een deel van de

parking, in het kader van een auto-voor- voedselprogramma.

Als we een restaurant gingen openen, hadden we ook kooksmurfen nodig. Een

kooksmurf vonden we op een Koninklijke Weg, de andere kooksmurfen kwamen

uit de stam der Sodexianen.

De tijd was echter heel krap voor de knutselsmurfen om te bouwen en alles zou

maar net op tijd klaar zijn Ze kregen echter te maken met de Gargamel van het

Water. Daardoor viel de opstart begin september ook in het water. De

knutselsmurfen werkten lange dagen en weekends door en uiteindelijk konden

de kooksmurfen op 3 november voor de eerste keer koken.

De Mineen was echter nog niet af! Tekensmurf ontwierp meubilair dat door de

knutselsmurfen geplaats werd tijdens verschillende vakanties. Er werd licht

geschapen in de duisternis met nieuwe lampen en verf versierde de muren.

De laatste afwerking, het plaatsen van de video wall, was net klaar.

Dit beste mensen, is het verhaal van De Mineen. Een verhaal waar vele figuren,

zoals Stadler & Waldorf, de vele knutslsmurfen, kooksurfen, Grote Smurfen en

Madam Pijp & Kuifje volledig voor gegaan zijn. Zij hebben deze duffe kelder en

parking gemaakt tot wat het nu is: een écht studentenrestaurant.

Dankuwel!