FM Magazine – “Activity Based Facilities worden alsmaar belangrijker”

REPORTAGE  FM Magazine 23 – september 2020

Het nieuwe normaal volgens Wouter Ommeslag (Facilicom)

wouterommeslagfacilicom1misschienbestfotomethunlogo.jpg

“Probeer het warm water niet zelf uit te vinden. Of er is al een oplossing, of diverse partijen zoeken naar oplossingen. Inspireer elkaar.”

Activity Based Working én Activity Based Facilities spelen volgens Wouter Ommeslag (directeur Facilicom Solutions) een belangrijke rol in het nieuwe normaal: “Het sterk toegenomen thuiswerk vertaalt zich in minder en anders ingerichte vierkante meters. Binnen het kader van een coronaproof werkomgeving zullen sensoren en slimme IoT-toepassingen vaker ingezet worden.”

Culture eats strategy for breakfast

De lockdown had een zware impact op de werking van Facilicom, maar Wouter Ommeslag beklemtoont ook enkele positieve zaken: “Het belang van de facility manager en de sector wordt meer dan ooit onderstreept. De coronacrisis heeft de noodzaak van een goede, aangename werkplek waar medewerkers zich goed voelen benadrukt. Ik denk aan de inrichting, luchtkwaliteit, catering, hygiëne en dergelijke meer. Het kost enorm veel geld als men gedemotiveerd, minder productief of ziek is. We merken dat sommige mensen verkiezen om naar het kantoor te komen omdat de gezinssituatie efficiënt thuiswerk belemmert. Daarnaast is er een groep die liefst van thuis uit werkt. Die medewerkers zullen moeten gemotiveerd worden om naar het kantoor te komen. Het is belangrijk dat men niet vervreemdt van het bedrijf. Ik geloof sterk in de uitdrukking ‘Culture eats strategy for breakfast’.”

Nieuwe werkpleksetting

Zal er in de toekomst minder kantoorruimte nodig zijn als er meer mensen telewerken? Wouter Ommeslag: “Het aantal vierkante meter zal iets verminderen. Schattingen spreken van 10 à 15%. De overige vierkante meters zullen heringericht worden, met meer ruimte per persoon rekening houdend met de social distancing. Het aantal werkplekken zal verminderen, maar kwalitatiever worden. De trend van Activity Based Working zal nu wellicht volledig doorbreken. Sociale interactie, innovatie en delicate onderhandelingen vereisen aanwezigheid op kantoor. Bovendien werkt leadership niet vanop afstand. Voor dit alles zal een setting gecreëerd worden. De nieuwe realiteit heeft echter nog andere noden met zich meegebracht. Zo moeten we ons de vraag stellen of de thuiswerkplek moet ondersteund worden.”

Activity Based Facilities

Wouter Ommeslag: “Activity Based Facilities via sensoren en slimme IoT-toepassingen spelen in op een coronaproof omgeving. IT, HR en FM zullen binnen deze context alsmaar nauwer samenwerken. Sensoren zullen bijvoorbeeld melden welke ruimtes moeten schoongemaakt/ontsmet worden of voorspellingen doen op basis van data en Artificial Intelligence. Ik denk aan de gebouwbezetting en de voorkeuren van de bezoekers inzake catering. Sensoren zijn eveneens van nut met het oog op beveiliging, gezondheid, ventilatie, verwarming enzoverder. Een gezond binnenklimaat wordt alsmaar belangrijker. Ik merk dat bedrijven inzien dat verder besparen op de ‘facilitaire citroen’ geen efficiëntiewinst oplevert. Men ziet ook meer en meer de voordelen in van een geïntegreerde aanpak. In Nederland worden gebouwbeheersystemen al vaak geoutsourcet aan een facilitaire dienstverlener die alles opvolgt.”

www.facilicom.be

Door Tilly Baekelandt

Facilitaire dienstverleners spelen in op transformatie van kantoren – bijlage bij De Standaard

Kantoren krijgen een andere invulling: oppervlakten zullen 10 tot 15% minder groot worden, de inrichting zelf zal wijzigen en het bedrijfsrestaurant zal fungeren als ontmoetingsplek die de hele dag door kan worden gebruikt.

Door corona ondergaan kantoren een grondige en blijvende transformatie. Facilitaire dienstverleners kunnen helpen om te voldoen aan de nieuwe noden die zich daarbij stellen. Meer uitleg door Wouter Ommeslag, algemeen directeur van Facilicom Solutions.

Hoe zullen kantoorruimtes er uitzien in het post-coronatijdperk?

“Ook in het post-corona tijdperk zal het thuiswerken deels blijven. Hierdoor is momenteel ieder bedrijf druk in de weer met het ontwikkelen van een visie en policy over thuiswerk. Voor facility management zal dat een aanzienlijke impact hebben, want het kantoor zal voor een groot stuk een andere invulling krijgen. Kantorenoppervlakten zullen 10 tot 15 procent minder groot worden. Maar ook de inrichting zelf zal wijzigen. Kantoren worden echte ontmoetingsplaatsen waar medewerkers naartoe komen om elkaar fysiek te zien, om te brainstormen en belangrijke gesprekken te voeren waarvoor een online omgeving zich minder goed leent.”

Hoe speelt Facilicom daar op in?

“Naast de puur operationele diensten die we vanuit Facilicom leveren zoals catering, bewaking, schoonmaak en receptie, zetten we met onze consultancy afdeling nu nog sterker in op het meedenken en advies verlenen rond activity based werken. Daarbij kijken we via metingen en interview hoe vaak mensen aanwezig zijn, welk soort ruimte ze dan nodig hebben, hoeveel uren ze vergaderen of brainstormen,…”

“Op basis van al die wetenschappelijke inzichten stellen we vervolgens een plan op dat duidelijk maakt hoeveel vierkante meter er nodig is en hoe die best kan worden ingericht om aan de nieuwe noden van je bedrijf en je medewerkers te kunnen voldoen in het post-corona tijdperk.”

Welke impact is er op de catering?

“Het bedrijfsrestaurant wordt een ontmoetingsplek die de hele dag door kan worden gebruikt. Uiteraard veranderen hierdoor niet enkel de openingsuren, maar vooral ook de catering zelf. Zo zullen we evolueren van de klassieke selfservice met een dienblad naar een ruimer aanbod van diverse maaltijden en snacks.”

Hoe kan Facilicom helpen om de werkplek corona-proof te maken?

“Bij het binnenrijden van de parking kunnen we nummerplaatherkenning toepassen, zodat chauffeurs niet meer op een knop moeten duwen om de slagboom te openen. Aan het onthaal kunnen we een desinfectiezuil plaatsen. Thermocams meten tegelijk de lichaamstemperatuur. Is die te hoog, dan kan onze bewakingsagent de betreffende persoon aanspreken. De receptie zelf kunnen we inrichten met plexischermen, vloerstickers en signalisatie.”

“Vervolgens begeeft men zich naar de vergaderzaal, waar we nu werken met aangepaste schoonmaakprogramma’s waarbij we met sprays de hele ruimte klinisch desinfecteren. De schoonmaak is ook activity based. Het gebeurt nu na ieder gebruik in plaats van op vaste tijdstippen. Bovendien kunnen we door de lagere bezetting bv. een sanitaire blok afsluiten, waardoor er tijd vrijkomt om andere plaatsen waar veel volk komt of belangrijke aanraakpunten (bv. deurklinken of toetsenborden) grondiger te poetsen.”

Hoe belangrijk is technologie hierbij?

“Het hele concept van activity based schoonmaken wordt gestuurd door IoT-sensoren die detecteren of een werkplek gebruikt is, hoe vaak en hoe lang ze gebruikt wordt,… Maar het gaat verder dan schoonmaken. Op basis van die data kan een bedrijf ook inzichten krijgen waarmee het kan beslissen of er meer of minder werkplekken en vergaderzalen nodig zijn. Naast het geautomatiseerde IoT-gebeuren hebben we trouwens ook een mobiele applicatie ontwikkeld waar men kan aanduiden welke werkplek men gebruikt heeft, waardoor die dan onmiddellijk kan worden gedesinfecteerd.”

Zal dit ook na corona nog nuttig zijn?

“Werknemers hechten door corona nu duidelijk meer belang aan een hygiënische en gezonde werkplek. Bedrijven mogen dit dus niet langer als een kost zien, het is een investering. Enerzijds zorgt het ervoor dat werknemers minder snel ziek zullen worden en vermindert het dus het ziekteverzuim. Anderzijds maakt het je bedrijf ook aantrekkelijker voor nieuwe werkkrachten, wat zeker een must is gezien de war for talent die er is rond bepaalde profielen.”

Waarom is het interessanter om hiervoor samen te werken met een one-stop-shop partner?

“Als one-stop-shop aanbieder kunnen we een betere kwaliteit en lagere kosten bieden in een IFM concept (Integraal Facility Management) We hebben immers met één nauw samenwerkend team. Als bv. onze bewakingsagent ziet dat ergens een koffietas gevallen, dan voelt die zich daar ook verantwoordelijk en zal die meteen zijn collega’s van het schoonmaakteam verwittigen. Ziet die bewakingsagent tijdens een sluitingsronde dat er een raam stuk is, dan geeft hij dat onmiddellijk door aan het technische team. Je krijgt dus een geïntegreerde dienstverlening waarbij iedereen samen verantwoordelijk is.”

“Bovendien zal je bij vele aparte aanbieders telkens opnieuw een backoffice en overheadkost moeten betalen. Bij ons heb je die kost dankzij het centrale beheer maar éénmaal. Er is één contactpersoon die ook nog eens een budgetverantwoordelijkheid en -bevoegdheid heeft, waardoor deze in de breedte én de diepte kan managen.”

Corona en kantooroppervlakte: Hoger / Lager?

Wat zal de impact zijn van de Corona crisis op de sector van het kantoorvastgoed? Zullen het aantal vierkante meters krimpen omdat iedereen thuiswerkt of gaan we net bijkomende ruimte nodig hebben om de sociale afstand te kunnen garanderen? Vele bedrijven hebben het financieel moeilijk door de crisis, wat met de kosten voor het kantoor?

Lager

Volgens de ene staat de kantorenmarkt aan de vooravond van een grote crisis. Het aantal verhuurde vierkante meter per werknemer daalt al enkele jaren: enerzijds wordt de oppervlakte per werkplek kleiner door het afbouwen van grotere individuele kantoren ten voordele van landschapskantoren. De oppervlakte van een bureautafel moet stelselmatig vierkante centimeters prijsgeven en nu zien we zelfs ‘workbenches’ die het met minder dan 1m2 per persoon moeten stellen.

Anderzijds is er al enkele jaren een trend naar meer thuiswerk – onder invloed van werk-privé balans en de mobiliteitsknoop – en naar andere werkplekken buiten het traditionele kantoor zoals co-working spaces, werkcafés en start-up incubatoren.

De Corona-maatregelen hebben het thuiswerk een verplicht karakter gegeven, de kantoren werden van de dag op de morgen zo goed als leeg. En dus overbodig? Verschillende bedrijven (onder meer Facebook) kondigde al aan om ook na Corona thuiswerk als norm te hanteren.

De trend lijkt dus het afbouwen van de kantooroppervlakte.

Hoger

Volgens de ander zal de vraag naar kantooroppervlakte net gaan toenemen. Het massale thuiswerken heeft ook de nadelen ervan naar boven gebracht: veel mensen staan te springen om terug naar kantoor te komen. Werknemers missen het sociaal contact, bepaalde vergaderingen of moeilijkere gesprekken zijn niet goed te organiseren via videoconferentie, de thuissituatie of buurt leent zich niet tot thuiswerk etc. Werkgevers langs hun kant merken een lagere betrokkenheid van hun werknemers bij het bedrijf.

De afstandsmaatregelen van de overheid maken dat de dichte bezetting van landschapskantoren niet meer haalbaar is. De bevolkingsdichtheid van het kantoor moet terug iets naar omlaag en dus meer ruimte per medewerker.

En nu?

Thuiswerken is een blijver, maar de waarde van een kantoor als sociaal gebeuren en werkomgeving is (her)ontdekt. De beide zijn nuttig, nodig en complementair. Het kantoor wordt de professionele variant van een café of koffiebar. Je komt er niet elke dag, de focus ligt op het sociale en de ene komt er meer of minder dan de andere. Het kantoor als stamcafé bindt de werknemer ook met de onderneming.

Een ding is duidelijk: de corona crisis zal bedrijven doen nadenken over hun ruimtegebruik. Een aantal vragen die zicht stellen:

  • Hoeveel ruimte heb ik nodig? Het antwoord op die vraag bekom je best door een grondige analyse: bevraag de werknemers hoe vaak ze zouden willen thuiswerken? Wat is de huidige reële bezetting? En zijn daar grote piek- of dalmomenten in waar de capaciteit net veel te ruim of te krap is? Hoe gaan we het functioneren en de output van de medewerkers meten en managen? Wat wordt het thuiswerkbeleid?
  • Hoe richten we onze ruimte in? Ook dat vraagt het nodige studie- en denkwerk. Hoe zit de bezetting van de verschillende categorieën ruimtes (vergaderzalen, stilte plekken, informele plekken,…) nu? Hoe richten we het kantoor in zodat het voldoet aan de (sociale) behoeften en tegelijk veilig is naar de sociale afstand?

De kosten niet vergeten

De reductie in kantooroppervlakte is vaak ingegeven vanuit een kostenreductie perspectief. Het reduceren van de vierkante meters kan soms echter de productiviteit doen dalen. Het is daarom raadzaam om ook andere pistes te verkennen:

  • Betaal je niet te veel huur voor je oppervlakte? Een benchmark kan daar inzicht in brengen
  • Betaal je niet te veel voor de exploitatie van je kantooroppervlakte (schoonmaak, catering, onthaal, beveiliging,…). Ook daar kan een inzicht in de contracten en kosten een besparing opleveren
  • De exploitatie van je kantoor onderbrengen bij een integrale (IFM) partij onderbrengen, creëert synergiën tussen de verschillende diensten. Het clusteren van aankoopcontracten (kantoormateriaal, waterfonteinen, koffie,…) bij de IFM leverancier valt daarbovenop vaak goedkoper uit door de schaalvoordelen.

Wat de kantoormarkt precies zal doen is niet te voorspellen. Het post-corona tijdperk is evenwel het uitgelezen moment voor bedrijven om over hun vastgoedvraagstukken na te denken.

COVID: 5 vaststellingen in de crisis. Continuïteit, Overheid, Vitale sectoren, Internationalisering en Digitalisering.

De impact van de Corona / COVID crisis op het maatschappelijke leven is momenteel nog niet in te schatten, zowel op de korte als de langere termijn. Met een beetje afstand zien we wel al 5 belangrijke vaststellingen en lessen.

Continuïteit: Tot de coronacrisis wat de continuïteitsplan iets voor heel grote multinationale bedrijven, nutsvoorzieningen of de openbare sector. Deze crisis heeft veel grote en middelgrote bedrijven doen inzien dat eigenlijk elke organisatie een plan moet hebben voor als het misgaat. Een zogenaamd “Black Monday” plan. Zo’n plan moet maatregelen bevatten die zowel de operationele als de financiële continuïteit van een organisatie borgen. Operationele continuïteit ligt in mensen, processen en systemen:

  • Mensen: zorg dat de kennis over de essentiële processen voldoende toegankelijk is, zodat mensen snel kunnen invallen voor afwezige collega. Dat er voor elke cruciale functie, minstens  één back-up persoon is met de nodige kennis en competenties om in te vallen indien nodig. Dit impliceert dat alle processen goed gedocumenteerd zijn, de documentatie helder geordend is en alles toegankelijk op gedeelde mappen.
  • Processen: het is belangrijk om de bedrijfsprocessen in kaart te hebben en daarbij de “crucial links”, de cruciale schakels, te identificeren. Welke processen maken dat het bedrijf operationeel kan blijven? Maak een lijstje. Deze processen verdienen bijzondere aandacht en een beoordeling of ze voldoende robuust zijn. Is de aanvoer van een bepaalde grondstof cruciaal voor de productie? Dan is een strategische voorraad aangewezen. Is een bepaalde machine essentieel voor het productieproces? Zorgen voor een bijstandscontract en eventueel reserve onderdelen.
  • Systemen: elke crisisbestrijding leunt op de beschikbaarheid van informatie- en communicatiesystemen. Deze systemen moeten zo opgebouwd zijn dat ze ook in crisistijden operationeel blijven: is er voldoende kennis aanwezig in het bedrijf om ze in de lucht te houden? Zijn er voldoende failsafe en redundanties ingebouwd? En zijn er eventuele alternatieven als een van de systemen toch uitvalt? Bedenk die plannen op voorhand, zoals je bijvoorbeeld als Whatsapp groepjes hebt voor mocht de e-mail uitvallen. Want in een crisis telt elke minuut.

Overheid: in geval van een crisis moet de overheid handelen: de veiligheid & gezondheid garanderen, de nutsvoorzieningen operationeel houden, … Dit vraagt een slagkrachtige overheid. Die mag niet te “vet” staan waardoor allerlei bureaucratie een efficiënt crisisbeheer in de weg staat. De overheid mag ook niet te “mager” staan, zodat ze voldoende resources heeft om in te zetten tegen de crisis. Dit evenwicht is zeker een maatschappelijk debat waard. De overheid moet over voldoende middelen beschikken, efficiënt georganiseerd zijn en over goeie mensen beschikken die in een crisis kunnen leiden. Leiden, zowel vanuit de politiek als bij de ambtenarij. Dat vraagt dat deze mensen correct behandeld worden en correct handelen. Geen bagger op sociale media, maar dan ook transparante en correcte informatie. Een correcte verloning, maar dan ook geen postjespakkerij en (politieke) benoemingen.

Vitale sectoren: de Corona crisis heeft duidelijk getoond dat bepaalde sectoren (zowel proft als non-profit) (veel) crucialer zijn dan andere. In tijden van crisis draait het om communicatie, transport, beveiliging, gezondheidszorg, schoonmaak, afvalverwerking, voedselproductie, de retail, … De echte ruggengraat van de maatschappij. Ik heb geen ondernemer, laat staan een burger, horen klagen dat de ‘brand activation consultant’ voor een nieuwe missie te formuleren het liet afweten. Laat het dan toch bijzonder ironisch zijn dat net op die sectoren bespaard werd (non-profit) of de marges zwaar onder druk kwamen (profit) de voorbije jaren. Dit is zeker ook van toepassing op de facilitaire sector: jarenlang was het ‘maar’ een ondersteunend proces waarop zeker nog wat bespaard kon en moest worden. Het belang van schoonmaak en beveiliging is essentieel gebleken. Om elke keten van grondstof-productie-consument in stand te houden, is transport nodig. Al jaren verdwijnen de lokale bedrijven omdat ze prijzenslag met buitenlandse transporteurs niet kunnen winnen. Transport is een ‘non-core’ kost, die naar beneden moet. Tot het er niet meer is. Hopelijk stopt men de race to the bottom nu op deze dienstverlening. En uiteraard in de eerste plaats voor de gezondheidszorg.

Internationalisering: het afbouwen van de productiecapaciteit in eigen land / regio maakt ons meer kwetsbaar. Van zodra iets in de keten hapert, ontstaat er schaarste. Dat het stilvallen zijn van de productie om welke reden dan ook, maar ook het sluiten van grenzen of het doorsnijden van de logistieke keten (een storm maakt scheepvaart onmogelijk, een vulkaan het vliegverkeer, …). De aanwezigheid van productiecapaciteit van vitale producten en goederen (voeding, medicijnen, medisch materiaal) dicht bij huis, is essentieel om een crisis het hoofd te bieden.

Digitalisering: Een crisis brengt vaak een beperking van fysiek contact of verplaatsing met zich mee. Nu hebben we te maken met een virus, maar ook bijvoorbeeld met de oliecrisis moesten verplaatsingen beperkt worden. Dat kan zich ook voordoen door een tekort aan bv elektriciteit of klimatologische omstandigheden (denk aan een plotse sneeuwstorm en koudegolf, heel België staat stil). Een doorgedreven digitalisering maakt een organisatie robuuster. Communicatietools zijn daar zeker een onderdeel van (videoconferentie, Teams, Slack etc), maar ook het digitaal uitwisselen en verwerken van documenten verdient een plaats: contracten digitaal tekenen en naar klanten of opdrachtgevers versturen. Het sturen vanop afstand hangt ook samen met de productieketen en het facilitaire: zorgen dat machines, beveiligingssystemen, verwarmingen/koelingen etc vanop afstand aan te sturen zijn.

Laten we hopen dat deze crisis, die veel gevraagd heeft van heel veel mensen, ons toch wat inzichten gebracht heeft waar we na de crisis mee aan de slag kunnen.

Podcast: Welke impact heeft Corona op Facility Management?

De uitbraak van COVID-19 zorgt ervoor dat we massaal thuiswerken. Dit en andere gevolgen merkt Wouter Ommeslag, Algemeen Directeur van Facilicom Solutions, heel sterk bij zijn klanten. Zullen deze gevolgen zich tot een trend ontwikkelen? Kom het te weten in onze nieuwe podcast over de versnelde transformatie binnen Facility Management. Beluister Wouter zijn visie over FM voor, tijdens en na corona.

Benieuwd naar wat Wouter nog meer te vertellen heeft? Hier kan je de volledige podcast beluisteren:

Podcast Audio via Spotify
Podcast met beeld via Youtube

CxO Magazine: INTERIM MANAGERS INTEGREREN ZICH IN UW ORGANISATIE

Facilicom Solutions start twee nieuwe activiteiten op binnen de Facilicom Group om zich nog flexibeler en klantgerichter te gaan opstellen in termen van facilitaire dienstverlening: consultancy en interim management Aan het hoofd von deze innoverende divisie, die nauw aansluit bij het principe van one stop shop, staat Wouter Ommeslag (33), facility expert in hart en nieren

Gedurende zijn studies aan de toenmalige EHSAL (nadien HUBrusscl en KULeuven) was Wouter Ommeslag als studentenvertegenwoordiger reeds geboeid door het facility gebeuren. In 2018 beslist Ommeslag om over te stappen naar facilitaire dienstverlener Facilicom om er directeur van Facilicom Solutions te worden.

Gerichte facilitaire kennis

Wouter Ommeslag : “Facilicom Solutions is al jaren actief op het vlak van Facility Management: onze facility managers verzorgen de facilitaire dienstverlening bij onze klanten, via eigen bedrijven en contractors. Nu willen we deze expertise ook op andere manieren aanbieden: door onze ervaren managers te detacheren bij klanten om adviesopdrachten uit te voeren of de facility manager van de klant aan te vullen ofte vervangen, bijvoorbeeld bij piekbelasting – bijvoorbeeld een groot verhuis- project – of afwezigheid – bijvoorbeeld door ziekte. Op deze manier is het voor de vragende organisatie mogelijk om snel en gericht facilitaire kennis en ervaring aan boord te halen.”

Een expert in huis

De facilitaire experten van Facilicom Solutions maken zich de sector, doelen en de missie van het bedrijf eigen. Vervolgens screenen ze het proces en stellen vanuit hun expertise verbeterpunten voor. Dit kan voor een organisatie zowel een kostenbesparing als een efficiënter proces opleveren, terwijl de klant de focus op zijn kernactiviteiten behoudt. Naargelang de noden wordt er geopteerd voor een junior, medior of senior profiel.

Kostenbesparend, tijdsbesparend

Het hoofd bieden aan alle facilitaire uitdagingen is zeer kostelijk en tijdsintensief. Het loont zich daarom om de facilitaire kennis gericht en extern in huis te halen. De consultants van Facilicom

Solutions gebruiken hun gevarieerde en ruime ervaring om facilitaire vraagstukken op te lossen. Naast gemak is kostenoptimalisatie een doorslaggevende factor om faciliteiten uit te besteden of te laten beheren. Facilities zijn noodzakelijk en indien goed ingericht dragen ze bij tot de perfecte uitvoering van de core business. Door contract en spend analyse op basis van o.a. bestaande en nieuwe contracten, statistieken en facturen realiseren de specialisten van Facilicom Solutions via benchmar- king optimalisaties en besparingen.”Dit kan zowel op projectbasis als via een no cure no pay principe. Dit laatste impliceert dat de klant ons pas vergoedt indien wij effectief een kostenbesparing kunnen realiseren.” geeft Wouter Ommeslag aan.

Wat brengt de toekomst?

“Gezien de huidige economische uitdagingen, met onder meer de Brexit en de turbulente han- delsverhoudingcn, wordt het voor bedrijven nog belangrijker te focussen op hun core business.Wij kunnen hun facilitaire en infrastructurele behoeften flexibel en efficiënt invullen.We doen dat door het inzetten van innovatieve concepten zoals IFM – integrated facility management – en innovatieve technologieën zoals loT.“lk zie daar nog een mooie toekomst voor het facilitaire vakgebied”, besluit Ommeslag. ■

FM-Magazine: Het Facility Management van morgen

Het Facility Management van morgen

wouterommeslag3.jpg

Wouter Ommeslag, Facilicom: “Voor ons ligt de sleutel tot een betere efficiëntie in een geïntegreerde aanpak.

De verdere professionalisering van Facility Management gaat razendsnel. Intussen staat ook de wereld niet stil en komen er uitdagingen zoals Internet of Things, de war for talent en de evolutie naar een circulaire maatschappij op ons af. Het voordeel voor de Facility Manager is dat die trends zijn strategisch belang in de onderneming versterken. We polsten de Platinum Partners van Ifma naar hoe u de stap kan zetten naar het Facility Management van de toekomst.

Data is het nieuwe goud. Hoe kunnen Facility Managers profiteren van de mogelijkheden die digitalisering en het Internet of Things (IoT) hen te bieden hebben?

Kwaliteit en beleving optrekken

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Met IoT komt er heel wat op de Facility Manager af. Het gevaar ligt op de loer dat we het te veel zien als een manier om kosten te besparen en te weinig als een hefboom voor kwaliteit en beleving. Als een teller bijhoudt hoeveel mensen er vandaag op kantoor aan de slag zijn, dan kan de chef beter voorspellen hoeveel maaltijden hij zal nodig hebben. Het resultaat? Minder voedselverspilling en een betere service naar de eindklant. Voor een Facility Manager zal het wel cruciaal zijn om voor open systemen te kiezen, die hun informatie eenvoudig uitwisselen en zich makkelijk laten visualiseren. Hoe meer informatie er samenkomt, hoe slimmer men zaken zal kunnen aanpakken. Maar een Facility Manager hoeft daarom nog geen IT-techneut te worden. Partners zoals ISS kunnen hem perfect bijstaan.”

Iedereen slimmer maken

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “IoT wordt een vitaal instrument. Het vormt binnen Compass bijvoorbeeld het hart van het bedrijf. Via een digital platform bestelt de chef zijn ingrediënten, raadpleegt hij zijn menu’s en heeft hij toegang tot trends en historiek om een inschatting te maken van hoeveel maaltijden hij zal nodig hebben. Maar we linken onze eigen diensten ook aan digitale gegevens van klanten. In scholen bijvoorbeeld delen wij onze kennis digitaal met leerlingen. Komt er een bepaald thema aan bod in het lessenpakket, dan stemmen we het menu erop af aan en kunnen ze online extra achtergrondinformatie terugvinden. Dat is IoT ten voeten uit, gegevens delen en samenbrengen zodat iedereen er slimmer van wordt. Dat is ook de rol die Ifma als sectorfederatie speelt: Facility Managers connecteren en slimmer maken.”

Iedereen een beetje data-analist

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De impact van IoT zal enorm zijn, in de eerste plaats om de dienstverlening beter op maat van de klanten af te stemmen. De eindgebruiker zal dan nooit meer voor een lege automaat staan, we zullen voorspellen wanneer een installatie het zal begeven en de vergaderzaal ligt er altijd onberispelijk bij. Dat is de kracht van IoT. De Facility Manager moet dan ook geen schrik hebben om de moderne tools voor data-analyse in te zetten. Ze zijn zodanig gebruiksvriendelijk ingericht dat er geen IT’ers nodig zijn om er belangrijke inzichten uit te destilleren. Toch zal elke Facility Manager een beetje data-analist moeten worden, dat geldt trouwens voor elk beroep, om het onderste uit de kan van deze data te halen. Dashboards zullen wel de KPI’s in beeld brengen, maar kunnen niet alles tonen.”

Mogelijkheden voor verbetering

Jos Windey, Vinçotte: “Een Facility Manager moet een zeer breed aantal vakgebieden overstrijken. IoT geeft hem de tools in handen om de complexiteit van zijn job terug te dringen. Je kan overal data capteren voor een betere controle en opvolging: elektriciteitskasten, rolbruggen, liften, gasleidingen … Tegelijkertijd kan hij het overzicht verliezen. Er zijn nog geen pasklare oplossingen die alle gegevens met elkaar verbinden en systemen naadloos laten communiceren. Er zal de komende jaren dan ook werk gemaakt moeten worden van normalisering en standaardisering. Vinçotte is zelf ook dat pad opgegaan. Controles en inspecties krijgen nu een digitale weerslag. De klant kan zo zijn keuringsdocumenten online bewaren en beheren. Maar wij willen tegelijk zelf verder met de gecapteerde data. De overheid legt nu een frequentie op voor het controleren van liften bijvoorbeeld. Maar hoe meer data we kunnen samenbrengen, hoe intelligenter we kunnen kijken naar veiligheid. Controles kunnen dan gestuurd worden op basis van het effectieve gebruik. IoT zal op alle domeinen heel wat in beweging brengen.”

Digitalisering brengt gegevens en cijfers samen om er nieuwe inzichten uit af te leiden. Maar wat met het menselijke aspect? Hoe kunnen we de war for talent winnen?

Volledige plaatje laten kloppen

Bart Mariman, ISS Facility Services: “De war for talent is een van de belangrijkste uitdagingen. Louter de job en het loon doen het niet meer. Er wordt nu gekeken naar het volledige pakket, facilities incluis, waardoor het strategisch belang van de Facility Manager toeneemt. Via onze Nordic Light-app kunnen medewerkers een takeaway-maaltijd bestellen voor thuis. Als werkgever moet je meewerken aan een work/life-balans. Een tool als de Leesmanindex kan helpen om dat stapje verder te gaan en de ervaringen van de eindgebruiker mee in de evaluatie te trekken en diensten op basis van de tevredenheid en prioriteit aan te passen. Om wegwijs te raken in die nieuwe trends en evoluties is Ifma de perfecte antenne. Daar staat kennis delen echt bovenaan. Dat is de rol die ISS wil opnemen, niet louter leverancier zijn, maar een volwaardige partner. Om de grootste ergernissen van medewerkers te helpen identificeren en ze samen tot troeven te maken.”

Bedrijfsrestaurant als visitekaartje

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Eten brengt mensen samen en geeft ze wat ze nodig hebben om productief aan de slag te gaan. Geen betere manier om comfort en welzijn te verzekeren. Een attractief bedrijfsrestaurant zal dus een belangrijk visitekaartje worden. De catering zelf zal zich nog meer op welzijn richten. Dat gaat verder dan gewoon een gezond slaatje. Ga je straks sporten? Of vertoont je DNA bepaalde kenmerken? Je zal er je maaltijd op kunnen afstemmen, net omdat IoT de mogelijkheden geeft om die informatie ter beschikking te stellen. Die trend geldt evengoed voor comfort. Koffiebars met barista op het werk, een ontbijthoek waar je zelf je favoriete granola samenstelt … indulgence moet er zijn. In dat opzicht kadert ook de recente overname van Gourmet Invent: catering van een nog hoger niveau aanbieden waar creativiteit en topservice in centraal staan.”

Beste aanpassen aan nieuwe behoeftes

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De krapte op de arbeidsmarkt zal een belangrijke operationele impact hebben. Voor de Facility Manager kan dit net een opportuniteit zijn. Ongeveer alle diensten die de aantrekkingskracht van een bedrijf verhogen, zitten gecentraliseerd in het facilities departement. Van de perfect werkende airco om het hoofd koel te houden, over een goede bereikbaarheid en een leuke werkplek tot fruit op het werk en zelfs een strijkatelier. De war for talent maakt comfort en welzijn broodnodig. De Facility Manager die zich dan het beste kan aanpassen aan de wijzigende behoeftes van de nieuwe generaties heeft de sleutel in handen. En met IoT zullen we die impact zwart-op-wit kunnen meten. Het is de tool bij uitstek om gebruikers om hun menig te vragen.”

Welzijn begint bij veiligheid

Jos Windey, Vinçotte: “Veiligheid ligt aan de basis van welzijn. En dat is waar Vinçotte over waakt. Met meer dan 300.000 inspecties per jaar zorgen we ervoor dat een veilige werking van installaties gegarandeerd is en dragen we bij tot het welzijn van de medewerkers. De airco mag dan wel perfect werken, maar de temperatuur voor iedereen comfortabel houden is geen evidentie. Bij Vinçotte zijn er vandaag vier generaties in dienst met elk een andere ingesteldheid en een andere manier van denken. En dan spreken we nog niet eens over individuele verschillen. Dat maakt dat de Facility Manager voor een enorme uitdaging staat om iedereen tevreden te stellen en de war for talent te winnen.”

De jongeren van vandaag, de werknemers van morgen willen een duurzame werkgever die actief bijdraagt tot een circulaire maatschappij. Wat kan de Facility Manager daarin betekenen?

Duurzaamheid begint bij jezelf

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Duurzaamheid wordt vaak aan de kant geschoven als het economisch wat minder gaat. Dat heeft er vooral mee te maken dat Facility Management nog te vaak gezien wordt als een kost. Wat het allemaal oplevert is immers moeilijker te becijferen. Als we duurzaamheid verder willen doortrekken en evolueren naar een circulaire maatschappij dan zullen we een mentaliteitswijziging op het getouw moeten zetten. Dat begint bij jezelf. ISS heeft bijvoorbeeld een nieuw afvalsysteem geïntroduceerd. Er wordt gewogen hoeveel er per dag, per week, per maand verloren gaat. Die harde cijfers doen mensen toch twee keer nadenken over wat hun eigen impact is. Daarnaast starten we een wateraudit om het verbruik in kaart te brengen en nemen we deel aan de ‘too good to go’-app. ISS helpt ook klanten die oefening te maken en te kijken waar ze verspilling van energie, water en grondstoffen kunnen tegengaan.”

Voedselverspilling tegengaan

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Duurzaamheid vertaalt zich in catering in de eerste plaats naar het terugdringen van voedselverspilling. IoT is een belangrijk wapen in deze strijd. Je moet je klanten kennen om het aanbod en de vraag dag na dag in balans te hebben. Door alles te digitaliseren en te connecteren kan je die synergie vinden. Het is tevens een belangrijke tool in bewustmaking. Van consumenten maar ook van bedrijven. Zij moeten evengoed mee-evolueren en beseffen dat men een halfuur voor men sluit niet meer over het volledige aanbod kan beschikken als men geen verspilling wil. Ons is het in elk geval menens. Een corporate sustainability manager waakt er bij Compass over dat we zelf het goede voorbeeld geven.”

Warm maken voor duurzaamheidscultuur

Wouter Ommeslag, Facilicom: “Zero plastics, wastemanagement, energie-efficiëntie … er ligt nogal wat op het bord van een Facility Manager om tot een duurzaam imago voor het bedrijf te komen. Het mooie aan deze trend is dat een aantal investeringen een terugverdieneffect hebben. Het ideale vertrekpunt om de eerste stappen te zetten en het management warm te maken voor een duurzaamheidscultuur. Want dat zal nodig zijn om de nieuwe generatie aan te trekken die circulair denkt. Facility Management gaat eigenlijk gouden tijden tegemoet en daar zal Ifma ook zijn rol in spelen. Door thought leadership op te nemen en bij te dragen aan de verdere professionele ontwikkeling van het vakgebied, zal de Facility Manager dat stapje hogerop kunnen zetten.”

Valideren van CO2-neutraliteit

Jos Windey, Vinçotte: “Bedrijven die kunnen stellen ‘wij zijn CO2-neutraal’ staan er goed voor om jongeren aan te trekken. Audi Vorst is daar een mooi voorbeeld van. Als wij rondom ons kijken, dan zien we dat veel bedrijven er wel werk van willen maken, maar niet weten hoe eraan te beginnen. Daarom hebben we onze eigen ervaringen gebundeld in een whitepaper. Vinçotte staat in voor de validatie van elk toegekend CO2 Neutral Label van CO2logic. Het is enkel met certificaten en onderbouwde labels dat er waarde kan worden gekoppeld aan claims van bedrijven. Dat is de manier om de maatschappij bewuster met deze problematiek te laten omgaan. Het uitwisselen van ervaringen, daar wordt iedereen beter van. Dat is ook een belangrijke meerwaarde van Ifma en de Ifma-events. Je komt er in contact met andere Facility Managers en hun ervaringen.”

Kwaliteit gaat vandaag verder en omvat ook authenticiteit, beleving, traceerbaarheid … Hoe kunnen Facility Managers tegemoet komen aan die ruimere definitie met beperkte budgetten?

Human touch

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Kwaliteit ligt in de balans wanneer de broekriem moet worden aangehaald. Toch zetten we daar voortdurend op in vanuit het rotsvaste geloof dat ‘employee satisfaction’ de voorwaarde is voor ‘customer satisfaction’. Met het concept ‘service with a human touch’ willen we onze medewerkers de juiste houding aanmeten: dat ze vriendelijk en klantgericht zijn, maar vooral dat ze trots zijn op wat ze doen. Ze zijn in feite de CEO van elke cm² waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dat helpt om dat tikkeltje extra te doen, dat niet op de jobomschrijving staat maar dat wel een enorme impact heeft. Ook leidinggevenden krijgen extra opleiding binnen dit concept om hun team op de juiste manier aan te sturen. ISS wil deze boodschap van service with a human touch bottom-up en top-down uitdragen.”

Meer ownership voor cateraar

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Dat wij ons met voeding en alleen maar met voeding bezighouden heeft alles te maken met deze hogere eisen. Catering is een specifieke branche die vraagt om specifieke kennis en profielen. Daar begint beleving, met medewerkers die zich goed in hun vel en in hun job voelen. Voor sommige bedrijven en organisaties zal de prijs echter de grootste drijfveer blijven. In plaats van onze kwaliteitseisen te laten zakken, pleiten wij er dan voor om meer ownership te geven aan de cateraar. Geef ons de teugels in handen om een verdienmodel uit te bouwen en een restaurant waar het aangenaam vertoeven is. De Facility Manager houdt de controle met KPI’s die de samenwerking evalueren en bijsturen.”

Verder bouwen naar grote projecten

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De economische conjunctuur zal bepalen of dan wel prijs dan wel kwaliteit primeert. Het is aan ons om samen met de Facility Manager met innovatieve oplossingen te komen waardoor hij meer kan die doen met minder. Voor ons ligt de sleutel tot een betere efficiëntie in een geïntegreerde aanpak. Daar liggen nog enorm veel marges voor verbetering. En als er verschillende facilitaire dienstverleners aan de slag zijn binnen een bedrijf of organisatie, waarom dan niet meer samenwerken? Samen kunnen we het doel van een tevreden klant beter dienen dan apart. Ook hier weer zal IoT van pas komen om die synergie te identificeren. Laat die koudwatervrees varen en begin er gewoon aan, is het beste advies dat ik kan geven. Start met een eenvoudige businesscase die snel rendement oplevert en bouw zo verder naar grote projecten.”

Digitalisering voor meer kwaliteit

Jos Windey, Vinçotte: “Als je met veiligheid bezig bent, dan moet de kwaliteit sowieso top zijn. Dat zal altijd zo blijven. Het is de uitvoering die verandert en je mogelijkheden geeft om verder te verbeteren. Blockchaintechnologie kan bijvoorbeeld certificaten traceren en authentificeren. Digitale checklisten bij inspecties, ondersteunend beeldmateriaal … helpen om een grotere consistentie in de controles te krijgen. Door de verslagen voor de klant te digitaliseren en dat aan te vullen met de ervaring van onze medewerkers worden ze een instrument voor verdere optimaliseringen. Als neutrale veiligheidsinstantie, kunnen we net die rol van adviseur opnemen. Hoe vroeger we in een project aan zet komen, hoe meer tijd en kosten we kunnen besparen en hoe meer we kunnen bijdragen tot een feilloze veiligheid voor iedereen.”

FM-Magazine: reportage Facilicom Airport Services

Verhoging reiscomfort voor minderjarigen en andersvaliden op Brussels Airport

wouterommeslag1.jpg

“Een team van 120 mensen staat elke dag de klok rond paraat om personen met een beperking te helpen”, zegt Wouter Ommeslag, directeur Facilicom Solutions.

Reizen is nog zo leuk als het begint met een aangename ervaring op de luchthaven. Voor personen met een beperking en alleenreizende minderjarigen is dat allesbehalve evident. Gelukkig voor hen schakelt Brussels Airport daarvoor de PRM-services (Persons with Reduced Mobility) van Facilicom in. “Wij zorgen ervoor dat ook die mensen tijdig en veilig in en van het vliegtuig geraken”, vertelt Jan Gorremans, business unit manager van Facilicom Airport Services.

Zich doorheen een luchthaven bewegen, is kinderspel voor mensen die over alle fysieke mogelijkheden beschikken. Voor personen met een beperking vormt dat evenwel een veel grotere uitdaging. Daarom doet Brussels Airport al sinds elf jaar een beroep op de PRM-services van Facilicom.

Hospitality

“De wetgeving bepaalt dat de luchthaven verantwoordelijk is om die diensten te voorzien, vermits zij ook de obstakels (trappen, liften,…) creëren die reizigers op hun traject door de luchthaven moeten trotseren”, licht Wouter Ommeslag, directeur Facilicom Solutions, toe. “Een team van 120 mensen staat elke dag de klok rond paraat om personen met een beperking te helpen. Het zijn stuk voor stuk medewerkers die met veel empathie iedereen, van welke origine of taal dan ook, begeleiden. We halen die mensen op van zodra ze aan de luchthaven worden afgezet, loodsen hen door alle controles, verzorgen het inchecken aan de gate en begeleiden hen letterlijk tot in hun vliegtuigstoel. Het omgekeerde traject leggen we dan af samen met aankomende passagiers die een beperking hebben.”

Het is doorgaans de passagier die bij het boeken van zijn reis die service bestelt. “Dat is zo in 65 procent van de gevallen, maar een aantal mensen weet niet eens dat deze service bestaat. Toch kunnen zij ad hoc op onze dienstverlening een beroep doen, nadat het personeel aan de incheckbalie hen naar ons heeft doorverwezen. Maandelijks helpen we zo ongeveer 18.000 mensen, met pieken van 21.000 tot 22.000 mensen in mei en oktober”, gaat Jan Gorremans verder.

Kidslounge

De wetgeving stipuleert ook dat begeleiding moet worden voorzien voor alleenreizende minderjarigen (tot twaalf jaar). “Voor deze doelgroep voorzien wij een gelijkaardige service. We vangen de kinderen dan op in onze kidslounge, waar ze kunnen spelen of tv kijken tot het tijd is om hen naar de gate en hun vliegtuigstoel te brengen. In tegenstelling tot personen met een beperking, moet de klant hiervoor wel zelf te betalen aan de ‘airline’, die in dit geval onze opdrachtgever is”, vult Wouter Ommeslag aan.

Bagagetrolleys

Facilicom Airport Services levert ook de bagagetrolleys die passagiers kunnen gebruiken om bij vertrek en aankomst comfortabel hun koffers te vervoeren. “Onze mensen zorgen ervoor dat op alle parkings en in de ‘reclaim’-hal (waar mensen na aankomst hun bagage van de band kunnen plukken) voldoende trolleys aanwezig zijn. We halen die trolleys ook overal weer op, zelfs tot in het treinstation van Zaventem. Toekomstgericht hopen we deze trolleys uit te rusten met een track-and-tracesysteem, zodat de recuperatie ervan een stuk vlotter kan verlopen”, besluit Jan Gorremans.