Wie is Wouter?

Wouter Ommeslag
Chief Operations Officer Mosaic World, Bestuurder bij Belfa
wouter /at/ ommeslag /dot/ be

LinkedIn

FB

Wouter werd op 29 januari 1986 geboren in Gent. Zijn middelbare studies deed hij aan het Sint-Lievenscollege te gent.  Na zijn humaniora (2004) trok hij naar Brussel om er aan de toenmalige EHSAL, later HUBrussel, HUB-KAHO en nu KU Leuven Handelswetenschappen te gaan studeren.

In zijn 3e bachelor en in zijn masterjaar was Wouter er  voorzitter van de studentenraad EHSAL, later HUB. Door zijn engagement als studentenvertegenwoordiger doorkruiste hij alle mogelijke geledingen van de toenmalige hogeschool-universiteit en beet zich vast in hoger onderwijs(beleid), zowel op niveau van de eigen instelling als de associatie KU Leuven. In zijn masterjaar integreerde hij de studentenwerkingen van de verschillende fusiepartners (EHSAL-VLEKHO-HONIM-KUB) tot een geïntegreerde HUBrussel Studentenraad.

Na zijn master in de Handelswetenschappen (2008) deed hij een master-na-master MBA in General Management aan de Vlerick Business school. Tijdens zijn jaar op Vlerick blijft hij nog beperkt verbonden aan Studentenvoorzieningen van de HUBrussel.

Na zijn master in general management (2009) keert Wouter voltijds terug naar de HUBrussel, om er aan de slag te gaan als beleidscoördinator van de studentenvoorzieningen. Door zijn verleden als studentenvertegenwoordiger focust hij voornamelijk op studentenbeleid, studentenparticipatie, kwaliteitszorg en onderwijsorganisatie.

In het voorjaar van 2010 neemt hij het projectmanagement van de bouw van het studentenrestaurant in de nieuwe HUBrussel stadscampus voor zijn rekening. Het studentenrestaurant, “De Mineen” wordt plechtig geopend op 6 oktober 2011. Meteen daarna begint hij, samen met ‘nieuwe’ collega’s van de KAHO Sint-Lieven, aan de voorbereiding van de derde fase van de campusconsolidatie, met de aankoop van een gebouw voor een nieuwe stadscampus in Brussel ‘Meyboom’.

Logistiek en infrastructuur bevallen hem zo goed, dat hij vanaf 16 augustus 2012 het facilitair beheer van de HUBrussel en de KAHO Sint-Lieven voor zijn rekening neemt. In dit nieuwe departement wordt hij verantwoordelijk voor de facilitaire diensten,  de ‘harde’ studentenvoorzieningen (catering en studentenhuisvesting) en planning. In de schoot van het departement wordt ook een aankoopdienst opgestart die het aankoopproces optimaliseert en de opvolging van de overheidsopdrachten behartigt.

Begin 2014 fuseren HUB en KAHO. Begin 2014 wordt een nieuwe naam ‘Odisee‘ gelanceerd. Wouter zorgt voor de infrastructurele implementatie van de fusie, het nieuwe logo en de huisstijl in de verschillende gebouwen. Hij realiseert verschillende vastgoedprojecten: in september opent de ‘Rabotaria’, een broodjesbar en cafetaria, op de technologiecampus in Gent.

Begin academiejaar 2015-2016 neemt hij zijn eerste liefde, de studentenvoorzieningen, mede terug onder zijn hoede door het facilitair departement te combineren met het mandaat als voorzitter van de Studentenvoorzieningen. Daardoor wordt hij ook bestuurder bij Brik,Alles voor Stadsstudenten, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandstalige instellingen voor Hoger Onderwijs in Brussel. De hoofdopdracht van Brik is studentenhuisvesting. In de periode van enkele jaren bereidt het Brik portfolio uit tot honderden eenheden aan ‘studentenkoten’ in Brussel.

Later dat academiejaar wordt hij onafhankelijk bestuurder van Muntpunt.Op de campus in Gent wordt onder de vleugels van de dienst facilitair beheer een planningsdienst opgericht, om de lessen en examens effectief en efficiënt te roosteren. Na de lock down door de aanslag in Parijs neemt Wouter het voortrouw op het vlak van beveiliging (toegangscontrole met een eigen ‘campuskaart’, slimme camerabewaking en snelle-respons knoppen, noodcommunicatie systeem, …)

Einde van dat academiejaar fuseert hij de dienst facilitair beheer en de technische dienst om er het nieuwe departement ‘Facilitair & Technisch Beheer’ te vormen. Meteen worden alle technische installaties op de verschillende campussen worden in kaart gebracht en onderworpen aan een conditiemeting volgens de nieuwe Europese Norm.

In 2016-2017 wordt na de campus in Gent, ook in Aalst een dienst planning opgestart. Daarbij implementeert Wouter een upgrade van het FMIS PLANON en een roosteringstool. In de zomer van 2017 renoveert Wouter op amper 4 weken tijd de grote aula van campus Brussel, het studentencafé/broodjesbar ’t Clubke en 2 vergaderzalen.

Bij de start van 2017-2018 wordt op de campus in Gent na de Rabotaria ook het volledig vernieuwde studentenrestaurant in gebruik genomen. In de lente van 2018 beslist Wouter om na 10 jaar de hogeschool te verlaten en over te stappen naar facilitaire dienstverlener Facilicom om er directeur van Facilicom Solutions te worden. Men spreekt van een ‘Dubbele Position Switch’: van facility manager naar dienstverlener én van overheid naar privé.

Bij Facilicom is Wouter initieel verantwoordelijk voor receptiediensten, de activiteiten op Brussels Airport, technische bedrijven, integrale facilitaire contracten (IFM) en het dienstencheque bedrijf. Op vraag van de aandeelhouder stoot hij het dienstencheque bedrijf en de technische bedrijven af door verkoop aan andere partijen, met behoud van alle activiteiten en personeel.

Medio 2020 neemt Wouter ook de bewakingsonderneming binnen Facilicom, Trigion , mee onder zijn hoede en wordt een nieuwe consultancy tak opgestart. De corona crisis biedt heel wat kansen en uitdagingen voor de Facilitaire sector, daarom begint Wouter met een Podcast. Daarnaast wordt hij ook bestuurder bij Belfa, de vakvereniging van Facility Management in België.

In de lente van 2022 stapt Wouter over naar het vastgoed om er COO te worden van Mosaic World. In deze internationale functie is hij verantwoordelijk voor de operaties in 8 Europese landen.

Geef een reactie