FM-Magazine: Het Facility Management van morgen

Het Facility Management van morgen

wouterommeslag3.jpg

Wouter Ommeslag, Facilicom: “Voor ons ligt de sleutel tot een betere efficiëntie in een geïntegreerde aanpak.

De verdere professionalisering van Facility Management gaat razendsnel. Intussen staat ook de wereld niet stil en komen er uitdagingen zoals Internet of Things, de war for talent en de evolutie naar een circulaire maatschappij op ons af. Het voordeel voor de Facility Manager is dat die trends zijn strategisch belang in de onderneming versterken. We polsten de Platinum Partners van Ifma naar hoe u de stap kan zetten naar het Facility Management van de toekomst.

Data is het nieuwe goud. Hoe kunnen Facility Managers profiteren van de mogelijkheden die digitalisering en het Internet of Things (IoT) hen te bieden hebben?

Kwaliteit en beleving optrekken

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Met IoT komt er heel wat op de Facility Manager af. Het gevaar ligt op de loer dat we het te veel zien als een manier om kosten te besparen en te weinig als een hefboom voor kwaliteit en beleving. Als een teller bijhoudt hoeveel mensen er vandaag op kantoor aan de slag zijn, dan kan de chef beter voorspellen hoeveel maaltijden hij zal nodig hebben. Het resultaat? Minder voedselverspilling en een betere service naar de eindklant. Voor een Facility Manager zal het wel cruciaal zijn om voor open systemen te kiezen, die hun informatie eenvoudig uitwisselen en zich makkelijk laten visualiseren. Hoe meer informatie er samenkomt, hoe slimmer men zaken zal kunnen aanpakken. Maar een Facility Manager hoeft daarom nog geen IT-techneut te worden. Partners zoals ISS kunnen hem perfect bijstaan.”

Iedereen slimmer maken

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “IoT wordt een vitaal instrument. Het vormt binnen Compass bijvoorbeeld het hart van het bedrijf. Via een digital platform bestelt de chef zijn ingrediënten, raadpleegt hij zijn menu’s en heeft hij toegang tot trends en historiek om een inschatting te maken van hoeveel maaltijden hij zal nodig hebben. Maar we linken onze eigen diensten ook aan digitale gegevens van klanten. In scholen bijvoorbeeld delen wij onze kennis digitaal met leerlingen. Komt er een bepaald thema aan bod in het lessenpakket, dan stemmen we het menu erop af aan en kunnen ze online extra achtergrondinformatie terugvinden. Dat is IoT ten voeten uit, gegevens delen en samenbrengen zodat iedereen er slimmer van wordt. Dat is ook de rol die Ifma als sectorfederatie speelt: Facility Managers connecteren en slimmer maken.”

Iedereen een beetje data-analist

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De impact van IoT zal enorm zijn, in de eerste plaats om de dienstverlening beter op maat van de klanten af te stemmen. De eindgebruiker zal dan nooit meer voor een lege automaat staan, we zullen voorspellen wanneer een installatie het zal begeven en de vergaderzaal ligt er altijd onberispelijk bij. Dat is de kracht van IoT. De Facility Manager moet dan ook geen schrik hebben om de moderne tools voor data-analyse in te zetten. Ze zijn zodanig gebruiksvriendelijk ingericht dat er geen IT’ers nodig zijn om er belangrijke inzichten uit te destilleren. Toch zal elke Facility Manager een beetje data-analist moeten worden, dat geldt trouwens voor elk beroep, om het onderste uit de kan van deze data te halen. Dashboards zullen wel de KPI’s in beeld brengen, maar kunnen niet alles tonen.”

Mogelijkheden voor verbetering

Jos Windey, Vinçotte: “Een Facility Manager moet een zeer breed aantal vakgebieden overstrijken. IoT geeft hem de tools in handen om de complexiteit van zijn job terug te dringen. Je kan overal data capteren voor een betere controle en opvolging: elektriciteitskasten, rolbruggen, liften, gasleidingen … Tegelijkertijd kan hij het overzicht verliezen. Er zijn nog geen pasklare oplossingen die alle gegevens met elkaar verbinden en systemen naadloos laten communiceren. Er zal de komende jaren dan ook werk gemaakt moeten worden van normalisering en standaardisering. Vinçotte is zelf ook dat pad opgegaan. Controles en inspecties krijgen nu een digitale weerslag. De klant kan zo zijn keuringsdocumenten online bewaren en beheren. Maar wij willen tegelijk zelf verder met de gecapteerde data. De overheid legt nu een frequentie op voor het controleren van liften bijvoorbeeld. Maar hoe meer data we kunnen samenbrengen, hoe intelligenter we kunnen kijken naar veiligheid. Controles kunnen dan gestuurd worden op basis van het effectieve gebruik. IoT zal op alle domeinen heel wat in beweging brengen.”

Digitalisering brengt gegevens en cijfers samen om er nieuwe inzichten uit af te leiden. Maar wat met het menselijke aspect? Hoe kunnen we de war for talent winnen?

Volledige plaatje laten kloppen

Bart Mariman, ISS Facility Services: “De war for talent is een van de belangrijkste uitdagingen. Louter de job en het loon doen het niet meer. Er wordt nu gekeken naar het volledige pakket, facilities incluis, waardoor het strategisch belang van de Facility Manager toeneemt. Via onze Nordic Light-app kunnen medewerkers een takeaway-maaltijd bestellen voor thuis. Als werkgever moet je meewerken aan een work/life-balans. Een tool als de Leesmanindex kan helpen om dat stapje verder te gaan en de ervaringen van de eindgebruiker mee in de evaluatie te trekken en diensten op basis van de tevredenheid en prioriteit aan te passen. Om wegwijs te raken in die nieuwe trends en evoluties is Ifma de perfecte antenne. Daar staat kennis delen echt bovenaan. Dat is de rol die ISS wil opnemen, niet louter leverancier zijn, maar een volwaardige partner. Om de grootste ergernissen van medewerkers te helpen identificeren en ze samen tot troeven te maken.”

Bedrijfsrestaurant als visitekaartje

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Eten brengt mensen samen en geeft ze wat ze nodig hebben om productief aan de slag te gaan. Geen betere manier om comfort en welzijn te verzekeren. Een attractief bedrijfsrestaurant zal dus een belangrijk visitekaartje worden. De catering zelf zal zich nog meer op welzijn richten. Dat gaat verder dan gewoon een gezond slaatje. Ga je straks sporten? Of vertoont je DNA bepaalde kenmerken? Je zal er je maaltijd op kunnen afstemmen, net omdat IoT de mogelijkheden geeft om die informatie ter beschikking te stellen. Die trend geldt evengoed voor comfort. Koffiebars met barista op het werk, een ontbijthoek waar je zelf je favoriete granola samenstelt … indulgence moet er zijn. In dat opzicht kadert ook de recente overname van Gourmet Invent: catering van een nog hoger niveau aanbieden waar creativiteit en topservice in centraal staan.”

Beste aanpassen aan nieuwe behoeftes

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De krapte op de arbeidsmarkt zal een belangrijke operationele impact hebben. Voor de Facility Manager kan dit net een opportuniteit zijn. Ongeveer alle diensten die de aantrekkingskracht van een bedrijf verhogen, zitten gecentraliseerd in het facilities departement. Van de perfect werkende airco om het hoofd koel te houden, over een goede bereikbaarheid en een leuke werkplek tot fruit op het werk en zelfs een strijkatelier. De war for talent maakt comfort en welzijn broodnodig. De Facility Manager die zich dan het beste kan aanpassen aan de wijzigende behoeftes van de nieuwe generaties heeft de sleutel in handen. En met IoT zullen we die impact zwart-op-wit kunnen meten. Het is de tool bij uitstek om gebruikers om hun menig te vragen.”

Welzijn begint bij veiligheid

Jos Windey, Vinçotte: “Veiligheid ligt aan de basis van welzijn. En dat is waar Vinçotte over waakt. Met meer dan 300.000 inspecties per jaar zorgen we ervoor dat een veilige werking van installaties gegarandeerd is en dragen we bij tot het welzijn van de medewerkers. De airco mag dan wel perfect werken, maar de temperatuur voor iedereen comfortabel houden is geen evidentie. Bij Vinçotte zijn er vandaag vier generaties in dienst met elk een andere ingesteldheid en een andere manier van denken. En dan spreken we nog niet eens over individuele verschillen. Dat maakt dat de Facility Manager voor een enorme uitdaging staat om iedereen tevreden te stellen en de war for talent te winnen.”

De jongeren van vandaag, de werknemers van morgen willen een duurzame werkgever die actief bijdraagt tot een circulaire maatschappij. Wat kan de Facility Manager daarin betekenen?

Duurzaamheid begint bij jezelf

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Duurzaamheid wordt vaak aan de kant geschoven als het economisch wat minder gaat. Dat heeft er vooral mee te maken dat Facility Management nog te vaak gezien wordt als een kost. Wat het allemaal oplevert is immers moeilijker te becijferen. Als we duurzaamheid verder willen doortrekken en evolueren naar een circulaire maatschappij dan zullen we een mentaliteitswijziging op het getouw moeten zetten. Dat begint bij jezelf. ISS heeft bijvoorbeeld een nieuw afvalsysteem geïntroduceerd. Er wordt gewogen hoeveel er per dag, per week, per maand verloren gaat. Die harde cijfers doen mensen toch twee keer nadenken over wat hun eigen impact is. Daarnaast starten we een wateraudit om het verbruik in kaart te brengen en nemen we deel aan de ‘too good to go’-app. ISS helpt ook klanten die oefening te maken en te kijken waar ze verspilling van energie, water en grondstoffen kunnen tegengaan.”

Voedselverspilling tegengaan

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Duurzaamheid vertaalt zich in catering in de eerste plaats naar het terugdringen van voedselverspilling. IoT is een belangrijk wapen in deze strijd. Je moet je klanten kennen om het aanbod en de vraag dag na dag in balans te hebben. Door alles te digitaliseren en te connecteren kan je die synergie vinden. Het is tevens een belangrijke tool in bewustmaking. Van consumenten maar ook van bedrijven. Zij moeten evengoed mee-evolueren en beseffen dat men een halfuur voor men sluit niet meer over het volledige aanbod kan beschikken als men geen verspilling wil. Ons is het in elk geval menens. Een corporate sustainability manager waakt er bij Compass over dat we zelf het goede voorbeeld geven.”

Warm maken voor duurzaamheidscultuur

Wouter Ommeslag, Facilicom: “Zero plastics, wastemanagement, energie-efficiëntie … er ligt nogal wat op het bord van een Facility Manager om tot een duurzaam imago voor het bedrijf te komen. Het mooie aan deze trend is dat een aantal investeringen een terugverdieneffect hebben. Het ideale vertrekpunt om de eerste stappen te zetten en het management warm te maken voor een duurzaamheidscultuur. Want dat zal nodig zijn om de nieuwe generatie aan te trekken die circulair denkt. Facility Management gaat eigenlijk gouden tijden tegemoet en daar zal Ifma ook zijn rol in spelen. Door thought leadership op te nemen en bij te dragen aan de verdere professionele ontwikkeling van het vakgebied, zal de Facility Manager dat stapje hogerop kunnen zetten.”

Valideren van CO2-neutraliteit

Jos Windey, Vinçotte: “Bedrijven die kunnen stellen ‘wij zijn CO2-neutraal’ staan er goed voor om jongeren aan te trekken. Audi Vorst is daar een mooi voorbeeld van. Als wij rondom ons kijken, dan zien we dat veel bedrijven er wel werk van willen maken, maar niet weten hoe eraan te beginnen. Daarom hebben we onze eigen ervaringen gebundeld in een whitepaper. Vinçotte staat in voor de validatie van elk toegekend CO2 Neutral Label van CO2logic. Het is enkel met certificaten en onderbouwde labels dat er waarde kan worden gekoppeld aan claims van bedrijven. Dat is de manier om de maatschappij bewuster met deze problematiek te laten omgaan. Het uitwisselen van ervaringen, daar wordt iedereen beter van. Dat is ook een belangrijke meerwaarde van Ifma en de Ifma-events. Je komt er in contact met andere Facility Managers en hun ervaringen.”

Kwaliteit gaat vandaag verder en omvat ook authenticiteit, beleving, traceerbaarheid … Hoe kunnen Facility Managers tegemoet komen aan die ruimere definitie met beperkte budgetten?

Human touch

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Kwaliteit ligt in de balans wanneer de broekriem moet worden aangehaald. Toch zetten we daar voortdurend op in vanuit het rotsvaste geloof dat ‘employee satisfaction’ de voorwaarde is voor ‘customer satisfaction’. Met het concept ‘service with a human touch’ willen we onze medewerkers de juiste houding aanmeten: dat ze vriendelijk en klantgericht zijn, maar vooral dat ze trots zijn op wat ze doen. Ze zijn in feite de CEO van elke cm² waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dat helpt om dat tikkeltje extra te doen, dat niet op de jobomschrijving staat maar dat wel een enorme impact heeft. Ook leidinggevenden krijgen extra opleiding binnen dit concept om hun team op de juiste manier aan te sturen. ISS wil deze boodschap van service with a human touch bottom-up en top-down uitdragen.”

Meer ownership voor cateraar

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Dat wij ons met voeding en alleen maar met voeding bezighouden heeft alles te maken met deze hogere eisen. Catering is een specifieke branche die vraagt om specifieke kennis en profielen. Daar begint beleving, met medewerkers die zich goed in hun vel en in hun job voelen. Voor sommige bedrijven en organisaties zal de prijs echter de grootste drijfveer blijven. In plaats van onze kwaliteitseisen te laten zakken, pleiten wij er dan voor om meer ownership te geven aan de cateraar. Geef ons de teugels in handen om een verdienmodel uit te bouwen en een restaurant waar het aangenaam vertoeven is. De Facility Manager houdt de controle met KPI’s die de samenwerking evalueren en bijsturen.”

Verder bouwen naar grote projecten

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De economische conjunctuur zal bepalen of dan wel prijs dan wel kwaliteit primeert. Het is aan ons om samen met de Facility Manager met innovatieve oplossingen te komen waardoor hij meer kan die doen met minder. Voor ons ligt de sleutel tot een betere efficiëntie in een geïntegreerde aanpak. Daar liggen nog enorm veel marges voor verbetering. En als er verschillende facilitaire dienstverleners aan de slag zijn binnen een bedrijf of organisatie, waarom dan niet meer samenwerken? Samen kunnen we het doel van een tevreden klant beter dienen dan apart. Ook hier weer zal IoT van pas komen om die synergie te identificeren. Laat die koudwatervrees varen en begin er gewoon aan, is het beste advies dat ik kan geven. Start met een eenvoudige businesscase die snel rendement oplevert en bouw zo verder naar grote projecten.”

Digitalisering voor meer kwaliteit

Jos Windey, Vinçotte: “Als je met veiligheid bezig bent, dan moet de kwaliteit sowieso top zijn. Dat zal altijd zo blijven. Het is de uitvoering die verandert en je mogelijkheden geeft om verder te verbeteren. Blockchaintechnologie kan bijvoorbeeld certificaten traceren en authentificeren. Digitale checklisten bij inspecties, ondersteunend beeldmateriaal … helpen om een grotere consistentie in de controles te krijgen. Door de verslagen voor de klant te digitaliseren en dat aan te vullen met de ervaring van onze medewerkers worden ze een instrument voor verdere optimaliseringen. Als neutrale veiligheidsinstantie, kunnen we net die rol van adviseur opnemen. Hoe vroeger we in een project aan zet komen, hoe meer tijd en kosten we kunnen besparen en hoe meer we kunnen bijdragen tot een feilloze veiligheid voor iedereen.”

Dit bericht is geplaatst in Facility, Opinie & Pers, Persartikels met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie