Categoriearchief: Facility

CxO Magazine: INTERIM MANAGERS INTEGREREN ZICH IN UW ORGANISATIE

Facilicom Solutions start twee nieuwe activiteiten op binnen de Facilicom Group om zich nog flexibeler en klantgerichter te gaan opstellen in termen van facilitaire dienstverlening: consultancy en interim management Aan het hoofd von deze innoverende divisie, die nauw aansluit bij het principe van one stop shop, staat Wouter Ommeslag (33), facility expert in hart en nieren

Gedurende zijn studies aan de toenmalige EHSAL (nadien HUBrusscl en KULeuven) was Wouter Ommeslag als studentenvertegenwoordiger reeds geboeid door het facility gebeuren. In 2018 beslist Ommeslag om over te stappen naar facilitaire dienstverlener Facilicom om er directeur van Facilicom Solutions te worden.

Gerichte facilitaire kennis

Wouter Ommeslag : “Facilicom Solutions is al jaren actief op het vlak van Facility Management: onze facility managers verzorgen de facilitaire dienstverlening bij onze klanten, via eigen bedrijven en contractors. Nu willen we deze expertise ook op andere manieren aanbieden: door onze ervaren managers te detacheren bij klanten om adviesopdrachten uit te voeren of de facility manager van de klant aan te vullen ofte vervangen, bijvoorbeeld bij piekbelasting – bijvoorbeeld een groot verhuis- project – of afwezigheid – bijvoorbeeld door ziekte. Op deze manier is het voor de vragende organisatie mogelijk om snel en gericht facilitaire kennis en ervaring aan boord te halen.”

Een expert in huis

De facilitaire experten van Facilicom Solutions maken zich de sector, doelen en de missie van het bedrijf eigen. Vervolgens screenen ze het proces en stellen vanuit hun expertise verbeterpunten voor. Dit kan voor een organisatie zowel een kostenbesparing als een efficiënter proces opleveren, terwijl de klant de focus op zijn kernactiviteiten behoudt. Naargelang de noden wordt er geopteerd voor een junior, medior of senior profiel.

Kostenbesparend, tijdsbesparend

Het hoofd bieden aan alle facilitaire uitdagingen is zeer kostelijk en tijdsintensief. Het loont zich daarom om de facilitaire kennis gericht en extern in huis te halen. De consultants van Facilicom

Solutions gebruiken hun gevarieerde en ruime ervaring om facilitaire vraagstukken op te lossen. Naast gemak is kostenoptimalisatie een doorslaggevende factor om faciliteiten uit te besteden of te laten beheren. Facilities zijn noodzakelijk en indien goed ingericht dragen ze bij tot de perfecte uitvoering van de core business. Door contract en spend analyse op basis van o.a. bestaande en nieuwe contracten, statistieken en facturen realiseren de specialisten van Facilicom Solutions via benchmar- king optimalisaties en besparingen.”Dit kan zowel op projectbasis als via een no cure no pay principe. Dit laatste impliceert dat de klant ons pas vergoedt indien wij effectief een kostenbesparing kunnen realiseren.” geeft Wouter Ommeslag aan.

Wat brengt de toekomst?

“Gezien de huidige economische uitdagingen, met onder meer de Brexit en de turbulente han- delsverhoudingcn, wordt het voor bedrijven nog belangrijker te focussen op hun core business.Wij kunnen hun facilitaire en infrastructurele behoeften flexibel en efficiënt invullen.We doen dat door het inzetten van innovatieve concepten zoals IFM – integrated facility management – en innovatieve technologieën zoals loT.“lk zie daar nog een mooie toekomst voor het facilitaire vakgebied”, besluit Ommeslag. ■

FM-Magazine: Het Facility Management van morgen

Het Facility Management van morgen

wouterommeslag3.jpg

Wouter Ommeslag, Facilicom: “Voor ons ligt de sleutel tot een betere efficiëntie in een geïntegreerde aanpak.

De verdere professionalisering van Facility Management gaat razendsnel. Intussen staat ook de wereld niet stil en komen er uitdagingen zoals Internet of Things, de war for talent en de evolutie naar een circulaire maatschappij op ons af. Het voordeel voor de Facility Manager is dat die trends zijn strategisch belang in de onderneming versterken. We polsten de Platinum Partners van Ifma naar hoe u de stap kan zetten naar het Facility Management van de toekomst.

Data is het nieuwe goud. Hoe kunnen Facility Managers profiteren van de mogelijkheden die digitalisering en het Internet of Things (IoT) hen te bieden hebben?

Kwaliteit en beleving optrekken

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Met IoT komt er heel wat op de Facility Manager af. Het gevaar ligt op de loer dat we het te veel zien als een manier om kosten te besparen en te weinig als een hefboom voor kwaliteit en beleving. Als een teller bijhoudt hoeveel mensen er vandaag op kantoor aan de slag zijn, dan kan de chef beter voorspellen hoeveel maaltijden hij zal nodig hebben. Het resultaat? Minder voedselverspilling en een betere service naar de eindklant. Voor een Facility Manager zal het wel cruciaal zijn om voor open systemen te kiezen, die hun informatie eenvoudig uitwisselen en zich makkelijk laten visualiseren. Hoe meer informatie er samenkomt, hoe slimmer men zaken zal kunnen aanpakken. Maar een Facility Manager hoeft daarom nog geen IT-techneut te worden. Partners zoals ISS kunnen hem perfect bijstaan.”

Iedereen slimmer maken

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “IoT wordt een vitaal instrument. Het vormt binnen Compass bijvoorbeeld het hart van het bedrijf. Via een digital platform bestelt de chef zijn ingrediënten, raadpleegt hij zijn menu’s en heeft hij toegang tot trends en historiek om een inschatting te maken van hoeveel maaltijden hij zal nodig hebben. Maar we linken onze eigen diensten ook aan digitale gegevens van klanten. In scholen bijvoorbeeld delen wij onze kennis digitaal met leerlingen. Komt er een bepaald thema aan bod in het lessenpakket, dan stemmen we het menu erop af aan en kunnen ze online extra achtergrondinformatie terugvinden. Dat is IoT ten voeten uit, gegevens delen en samenbrengen zodat iedereen er slimmer van wordt. Dat is ook de rol die Ifma als sectorfederatie speelt: Facility Managers connecteren en slimmer maken.”

Iedereen een beetje data-analist

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De impact van IoT zal enorm zijn, in de eerste plaats om de dienstverlening beter op maat van de klanten af te stemmen. De eindgebruiker zal dan nooit meer voor een lege automaat staan, we zullen voorspellen wanneer een installatie het zal begeven en de vergaderzaal ligt er altijd onberispelijk bij. Dat is de kracht van IoT. De Facility Manager moet dan ook geen schrik hebben om de moderne tools voor data-analyse in te zetten. Ze zijn zodanig gebruiksvriendelijk ingericht dat er geen IT’ers nodig zijn om er belangrijke inzichten uit te destilleren. Toch zal elke Facility Manager een beetje data-analist moeten worden, dat geldt trouwens voor elk beroep, om het onderste uit de kan van deze data te halen. Dashboards zullen wel de KPI’s in beeld brengen, maar kunnen niet alles tonen.”

Mogelijkheden voor verbetering

Jos Windey, Vinçotte: “Een Facility Manager moet een zeer breed aantal vakgebieden overstrijken. IoT geeft hem de tools in handen om de complexiteit van zijn job terug te dringen. Je kan overal data capteren voor een betere controle en opvolging: elektriciteitskasten, rolbruggen, liften, gasleidingen … Tegelijkertijd kan hij het overzicht verliezen. Er zijn nog geen pasklare oplossingen die alle gegevens met elkaar verbinden en systemen naadloos laten communiceren. Er zal de komende jaren dan ook werk gemaakt moeten worden van normalisering en standaardisering. Vinçotte is zelf ook dat pad opgegaan. Controles en inspecties krijgen nu een digitale weerslag. De klant kan zo zijn keuringsdocumenten online bewaren en beheren. Maar wij willen tegelijk zelf verder met de gecapteerde data. De overheid legt nu een frequentie op voor het controleren van liften bijvoorbeeld. Maar hoe meer data we kunnen samenbrengen, hoe intelligenter we kunnen kijken naar veiligheid. Controles kunnen dan gestuurd worden op basis van het effectieve gebruik. IoT zal op alle domeinen heel wat in beweging brengen.”

Digitalisering brengt gegevens en cijfers samen om er nieuwe inzichten uit af te leiden. Maar wat met het menselijke aspect? Hoe kunnen we de war for talent winnen?

Volledige plaatje laten kloppen

Bart Mariman, ISS Facility Services: “De war for talent is een van de belangrijkste uitdagingen. Louter de job en het loon doen het niet meer. Er wordt nu gekeken naar het volledige pakket, facilities incluis, waardoor het strategisch belang van de Facility Manager toeneemt. Via onze Nordic Light-app kunnen medewerkers een takeaway-maaltijd bestellen voor thuis. Als werkgever moet je meewerken aan een work/life-balans. Een tool als de Leesmanindex kan helpen om dat stapje verder te gaan en de ervaringen van de eindgebruiker mee in de evaluatie te trekken en diensten op basis van de tevredenheid en prioriteit aan te passen. Om wegwijs te raken in die nieuwe trends en evoluties is Ifma de perfecte antenne. Daar staat kennis delen echt bovenaan. Dat is de rol die ISS wil opnemen, niet louter leverancier zijn, maar een volwaardige partner. Om de grootste ergernissen van medewerkers te helpen identificeren en ze samen tot troeven te maken.”

Bedrijfsrestaurant als visitekaartje

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Eten brengt mensen samen en geeft ze wat ze nodig hebben om productief aan de slag te gaan. Geen betere manier om comfort en welzijn te verzekeren. Een attractief bedrijfsrestaurant zal dus een belangrijk visitekaartje worden. De catering zelf zal zich nog meer op welzijn richten. Dat gaat verder dan gewoon een gezond slaatje. Ga je straks sporten? Of vertoont je DNA bepaalde kenmerken? Je zal er je maaltijd op kunnen afstemmen, net omdat IoT de mogelijkheden geeft om die informatie ter beschikking te stellen. Die trend geldt evengoed voor comfort. Koffiebars met barista op het werk, een ontbijthoek waar je zelf je favoriete granola samenstelt … indulgence moet er zijn. In dat opzicht kadert ook de recente overname van Gourmet Invent: catering van een nog hoger niveau aanbieden waar creativiteit en topservice in centraal staan.”

Beste aanpassen aan nieuwe behoeftes

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De krapte op de arbeidsmarkt zal een belangrijke operationele impact hebben. Voor de Facility Manager kan dit net een opportuniteit zijn. Ongeveer alle diensten die de aantrekkingskracht van een bedrijf verhogen, zitten gecentraliseerd in het facilities departement. Van de perfect werkende airco om het hoofd koel te houden, over een goede bereikbaarheid en een leuke werkplek tot fruit op het werk en zelfs een strijkatelier. De war for talent maakt comfort en welzijn broodnodig. De Facility Manager die zich dan het beste kan aanpassen aan de wijzigende behoeftes van de nieuwe generaties heeft de sleutel in handen. En met IoT zullen we die impact zwart-op-wit kunnen meten. Het is de tool bij uitstek om gebruikers om hun menig te vragen.”

Welzijn begint bij veiligheid

Jos Windey, Vinçotte: “Veiligheid ligt aan de basis van welzijn. En dat is waar Vinçotte over waakt. Met meer dan 300.000 inspecties per jaar zorgen we ervoor dat een veilige werking van installaties gegarandeerd is en dragen we bij tot het welzijn van de medewerkers. De airco mag dan wel perfect werken, maar de temperatuur voor iedereen comfortabel houden is geen evidentie. Bij Vinçotte zijn er vandaag vier generaties in dienst met elk een andere ingesteldheid en een andere manier van denken. En dan spreken we nog niet eens over individuele verschillen. Dat maakt dat de Facility Manager voor een enorme uitdaging staat om iedereen tevreden te stellen en de war for talent te winnen.”

De jongeren van vandaag, de werknemers van morgen willen een duurzame werkgever die actief bijdraagt tot een circulaire maatschappij. Wat kan de Facility Manager daarin betekenen?

Duurzaamheid begint bij jezelf

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Duurzaamheid wordt vaak aan de kant geschoven als het economisch wat minder gaat. Dat heeft er vooral mee te maken dat Facility Management nog te vaak gezien wordt als een kost. Wat het allemaal oplevert is immers moeilijker te becijferen. Als we duurzaamheid verder willen doortrekken en evolueren naar een circulaire maatschappij dan zullen we een mentaliteitswijziging op het getouw moeten zetten. Dat begint bij jezelf. ISS heeft bijvoorbeeld een nieuw afvalsysteem geïntroduceerd. Er wordt gewogen hoeveel er per dag, per week, per maand verloren gaat. Die harde cijfers doen mensen toch twee keer nadenken over wat hun eigen impact is. Daarnaast starten we een wateraudit om het verbruik in kaart te brengen en nemen we deel aan de ‘too good to go’-app. ISS helpt ook klanten die oefening te maken en te kijken waar ze verspilling van energie, water en grondstoffen kunnen tegengaan.”

Voedselverspilling tegengaan

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Duurzaamheid vertaalt zich in catering in de eerste plaats naar het terugdringen van voedselverspilling. IoT is een belangrijk wapen in deze strijd. Je moet je klanten kennen om het aanbod en de vraag dag na dag in balans te hebben. Door alles te digitaliseren en te connecteren kan je die synergie vinden. Het is tevens een belangrijke tool in bewustmaking. Van consumenten maar ook van bedrijven. Zij moeten evengoed mee-evolueren en beseffen dat men een halfuur voor men sluit niet meer over het volledige aanbod kan beschikken als men geen verspilling wil. Ons is het in elk geval menens. Een corporate sustainability manager waakt er bij Compass over dat we zelf het goede voorbeeld geven.”

Warm maken voor duurzaamheidscultuur

Wouter Ommeslag, Facilicom: “Zero plastics, wastemanagement, energie-efficiëntie … er ligt nogal wat op het bord van een Facility Manager om tot een duurzaam imago voor het bedrijf te komen. Het mooie aan deze trend is dat een aantal investeringen een terugverdieneffect hebben. Het ideale vertrekpunt om de eerste stappen te zetten en het management warm te maken voor een duurzaamheidscultuur. Want dat zal nodig zijn om de nieuwe generatie aan te trekken die circulair denkt. Facility Management gaat eigenlijk gouden tijden tegemoet en daar zal Ifma ook zijn rol in spelen. Door thought leadership op te nemen en bij te dragen aan de verdere professionele ontwikkeling van het vakgebied, zal de Facility Manager dat stapje hogerop kunnen zetten.”

Valideren van CO2-neutraliteit

Jos Windey, Vinçotte: “Bedrijven die kunnen stellen ‘wij zijn CO2-neutraal’ staan er goed voor om jongeren aan te trekken. Audi Vorst is daar een mooi voorbeeld van. Als wij rondom ons kijken, dan zien we dat veel bedrijven er wel werk van willen maken, maar niet weten hoe eraan te beginnen. Daarom hebben we onze eigen ervaringen gebundeld in een whitepaper. Vinçotte staat in voor de validatie van elk toegekend CO2 Neutral Label van CO2logic. Het is enkel met certificaten en onderbouwde labels dat er waarde kan worden gekoppeld aan claims van bedrijven. Dat is de manier om de maatschappij bewuster met deze problematiek te laten omgaan. Het uitwisselen van ervaringen, daar wordt iedereen beter van. Dat is ook een belangrijke meerwaarde van Ifma en de Ifma-events. Je komt er in contact met andere Facility Managers en hun ervaringen.”

Kwaliteit gaat vandaag verder en omvat ook authenticiteit, beleving, traceerbaarheid … Hoe kunnen Facility Managers tegemoet komen aan die ruimere definitie met beperkte budgetten?

Human touch

Bart Mariman, ISS Facility Services: “Kwaliteit ligt in de balans wanneer de broekriem moet worden aangehaald. Toch zetten we daar voortdurend op in vanuit het rotsvaste geloof dat ‘employee satisfaction’ de voorwaarde is voor ‘customer satisfaction’. Met het concept ‘service with a human touch’ willen we onze medewerkers de juiste houding aanmeten: dat ze vriendelijk en klantgericht zijn, maar vooral dat ze trots zijn op wat ze doen. Ze zijn in feite de CEO van elke cm² waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dat helpt om dat tikkeltje extra te doen, dat niet op de jobomschrijving staat maar dat wel een enorme impact heeft. Ook leidinggevenden krijgen extra opleiding binnen dit concept om hun team op de juiste manier aan te sturen. ISS wil deze boodschap van service with a human touch bottom-up en top-down uitdragen.”

Meer ownership voor cateraar

Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Dat wij ons met voeding en alleen maar met voeding bezighouden heeft alles te maken met deze hogere eisen. Catering is een specifieke branche die vraagt om specifieke kennis en profielen. Daar begint beleving, met medewerkers die zich goed in hun vel en in hun job voelen. Voor sommige bedrijven en organisaties zal de prijs echter de grootste drijfveer blijven. In plaats van onze kwaliteitseisen te laten zakken, pleiten wij er dan voor om meer ownership te geven aan de cateraar. Geef ons de teugels in handen om een verdienmodel uit te bouwen en een restaurant waar het aangenaam vertoeven is. De Facility Manager houdt de controle met KPI’s die de samenwerking evalueren en bijsturen.”

Verder bouwen naar grote projecten

Wouter Ommeslag, Facilicom: “De economische conjunctuur zal bepalen of dan wel prijs dan wel kwaliteit primeert. Het is aan ons om samen met de Facility Manager met innovatieve oplossingen te komen waardoor hij meer kan die doen met minder. Voor ons ligt de sleutel tot een betere efficiëntie in een geïntegreerde aanpak. Daar liggen nog enorm veel marges voor verbetering. En als er verschillende facilitaire dienstverleners aan de slag zijn binnen een bedrijf of organisatie, waarom dan niet meer samenwerken? Samen kunnen we het doel van een tevreden klant beter dienen dan apart. Ook hier weer zal IoT van pas komen om die synergie te identificeren. Laat die koudwatervrees varen en begin er gewoon aan, is het beste advies dat ik kan geven. Start met een eenvoudige businesscase die snel rendement oplevert en bouw zo verder naar grote projecten.”

Digitalisering voor meer kwaliteit

Jos Windey, Vinçotte: “Als je met veiligheid bezig bent, dan moet de kwaliteit sowieso top zijn. Dat zal altijd zo blijven. Het is de uitvoering die verandert en je mogelijkheden geeft om verder te verbeteren. Blockchaintechnologie kan bijvoorbeeld certificaten traceren en authentificeren. Digitale checklisten bij inspecties, ondersteunend beeldmateriaal … helpen om een grotere consistentie in de controles te krijgen. Door de verslagen voor de klant te digitaliseren en dat aan te vullen met de ervaring van onze medewerkers worden ze een instrument voor verdere optimaliseringen. Als neutrale veiligheidsinstantie, kunnen we net die rol van adviseur opnemen. Hoe vroeger we in een project aan zet komen, hoe meer tijd en kosten we kunnen besparen en hoe meer we kunnen bijdragen tot een feilloze veiligheid voor iedereen.”

FM-Magazine: reportage Facilicom Airport Services

Verhoging reiscomfort voor minderjarigen en andersvaliden op Brussels Airport

wouterommeslag1.jpg

“Een team van 120 mensen staat elke dag de klok rond paraat om personen met een beperking te helpen”, zegt Wouter Ommeslag, directeur Facilicom Solutions.

Reizen is nog zo leuk als het begint met een aangename ervaring op de luchthaven. Voor personen met een beperking en alleenreizende minderjarigen is dat allesbehalve evident. Gelukkig voor hen schakelt Brussels Airport daarvoor de PRM-services (Persons with Reduced Mobility) van Facilicom in. “Wij zorgen ervoor dat ook die mensen tijdig en veilig in en van het vliegtuig geraken”, vertelt Jan Gorremans, business unit manager van Facilicom Airport Services.

Zich doorheen een luchthaven bewegen, is kinderspel voor mensen die over alle fysieke mogelijkheden beschikken. Voor personen met een beperking vormt dat evenwel een veel grotere uitdaging. Daarom doet Brussels Airport al sinds elf jaar een beroep op de PRM-services van Facilicom.

Hospitality

“De wetgeving bepaalt dat de luchthaven verantwoordelijk is om die diensten te voorzien, vermits zij ook de obstakels (trappen, liften,…) creëren die reizigers op hun traject door de luchthaven moeten trotseren”, licht Wouter Ommeslag, directeur Facilicom Solutions, toe. “Een team van 120 mensen staat elke dag de klok rond paraat om personen met een beperking te helpen. Het zijn stuk voor stuk medewerkers die met veel empathie iedereen, van welke origine of taal dan ook, begeleiden. We halen die mensen op van zodra ze aan de luchthaven worden afgezet, loodsen hen door alle controles, verzorgen het inchecken aan de gate en begeleiden hen letterlijk tot in hun vliegtuigstoel. Het omgekeerde traject leggen we dan af samen met aankomende passagiers die een beperking hebben.”

Het is doorgaans de passagier die bij het boeken van zijn reis die service bestelt. “Dat is zo in 65 procent van de gevallen, maar een aantal mensen weet niet eens dat deze service bestaat. Toch kunnen zij ad hoc op onze dienstverlening een beroep doen, nadat het personeel aan de incheckbalie hen naar ons heeft doorverwezen. Maandelijks helpen we zo ongeveer 18.000 mensen, met pieken van 21.000 tot 22.000 mensen in mei en oktober”, gaat Jan Gorremans verder.

Kidslounge

De wetgeving stipuleert ook dat begeleiding moet worden voorzien voor alleenreizende minderjarigen (tot twaalf jaar). “Voor deze doelgroep voorzien wij een gelijkaardige service. We vangen de kinderen dan op in onze kidslounge, waar ze kunnen spelen of tv kijken tot het tijd is om hen naar de gate en hun vliegtuigstoel te brengen. In tegenstelling tot personen met een beperking, moet de klant hiervoor wel zelf te betalen aan de ‘airline’, die in dit geval onze opdrachtgever is”, vult Wouter Ommeslag aan.

Bagagetrolleys

Facilicom Airport Services levert ook de bagagetrolleys die passagiers kunnen gebruiken om bij vertrek en aankomst comfortabel hun koffers te vervoeren. “Onze mensen zorgen ervoor dat op alle parkings en in de ‘reclaim’-hal (waar mensen na aankomst hun bagage van de band kunnen plukken) voldoende trolleys aanwezig zijn. We halen die trolleys ook overal weer op, zelfs tot in het treinstation van Zaventem. Toekomstgericht hopen we deze trolleys uit te rusten met een track-and-tracesysteem, zodat de recuperatie ervan een stuk vlotter kan verlopen”, besluit Jan Gorremans.

3 redenen waarom preventief onderhoud van je airco belangrijk is

Met de zomer voor de deur, is het van belang dat je koelinstallatie of airco in topvorm is.

Drie redenen waarom goed onderhoud nuttig en nodig is:

1. GELD BESPAREN

Een goed onderhouden installatie kost minder. Je bespaart 4 keer:

  • Je verlaagt je energiekosten
  • Je verlengt de levensduur van de installatie
  • Je hebt een kleinere kans op dure pannes
  • Je behoudt de garantie van de fabrikant 

Energiekosten: preventief onderhoud helpt ervoor te zorgen dat uw HVAC-systeem efficiënt werkt. Een goed onderhouden installatie verbruikt tot 30% minder dan een niet of slecht onderhouden installatie. Dat scheelt heel wat op uw energiefactuur.

Levensduur: regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw installatie, waardoor de kans kleiner is dat u snel veel geld zult moeten uitgeven.

Pannes vermijden: regelmatig onderhoud vermindert de kans op pannes. Pannes zijn vervelend omdat de gebruikers meteen hinder ervaren en ze duur zijn.

Garantie: de meeste HVAC-fabrikanten vragen het bewijs van jaarlijks onderhoud wanneer je een reparatieclaim onder garantie indient. Is de installatie niet onderhouden, vervalt de garantie.

2. LUCHTKWALITEIT

Preventief onderhoud zorgt ervoor dat de koude lucht die uit uw installatie komt zo schoon en gefilterd mogelijk is. Bij een vervuilde filter is het niveau van luchtverontreinigende stoffen zoals pollen en schimmels 2 tot 5 keer hoger, wat erg hinderlijk kan zijn voor personen met gevoelige luchtwegen.

3. ZORG VOOR HET MILIEU

Goed onderhouden installaties verbruiken minder, wat goed is voor het milieu. Bovendien werken koelinstallaties met koelstoffen, waarvan de oudere generaties schadelijk zijn voor het milieu. Onze technici voeren deze stoffen af voor correcte verwerking en vervangen die door een milieuvriendelijk alternatief. 

ij een onderhoud worden ook de instellingen van de installatie bekeken, zodat de programmatie van de installatie steeds aansluit bij het gebruik van het gebouw. Zo draait de installatie niet onnodig.

FM Magazine: Workplace As A Service

YOUNG IFMA  FM Magazine 17 – maart 2019

WaaS: Workspace as a Service

1436487710155197373284008239853666455280220n300dpi.jpg

Er is een duidelijke tendens van ‘bezit’ naar het gebruik van een ‘service’. De ICT-wereld was eerst: waar je vroeger een licentie kocht tegen een eenmalige betaling voor je Office-pakket, is dat nu een abonnement. Intussen zijn de voorbeelden legio, ook in de facilitaire wereld: kopieertoestellen koop of je lease je niet meer, je betaalt een prijs all-in per pagina. Koffieapparaten kan je ook al per geleverde kop betalen: machine, koffie, beker, all-in. Inloopmatten huur je, omwisseling en reiniging incluis.

Ondernemingen hebben steeds minder assets op hun balans staan en betalen per gebruik als kosten op de resultatenrekening. De evolutie wordt gedreven door de stijgende nood aan flexibiliteit. Dit leidt tot een split in twee types ondernemingen: asset companies en operating companies. De asset companies hebben een hoge nood aan kapitaal en hebben een lange levensduur. De operating companies – zeker in de technologie – werken vooral op intellectueel kapitaal en zijn veel minder lang actief. In de VS bestaat een IT-bedrijf gemiddeld 7,2 jaar. Dit leidt ertoe dat het ‘as a service’-model ook naar de facilitaire en vastgoedwereld komt.

Inspelen op snel veranderende noden

De start-up op de spreekwoordelijke zolder heeft tijdens de eerste maanden geen kantoor nodig. In het derde jaar is het bedrijf al matuur, stelt het twintig personen tewerk en in het vijfde jaar zijn dat er 100 geworden. Dan koop je geen bedrijfspand, ga je zelfs niet huren. De noden veranderen daarvoor te snel. Daarom kijken steeds meer jonge bedrijven naar ‘Workspace as a Service’: je betaalt flexibel voor het gebruik van een werkplek.

In een dergelijk concept spelen de facilitaire diensten een cruciale rol. De concurrentie tussen de verschillende aanbieders van werkplekken zal zich – naast de prijs uiteraard – afspelen rond twee aspecten: de werkplek op zich en de bijkomende diensten die ze kunnen leveren. Op het vlak van de werkplek komen zeer diverse facilitaire aspecten aan bod: is het schoon, welke diversiteit is er aan type werkplekken, is er goede koffie, werken alle technische voorzieningen naar behoren,.. Daarnaast zijn er de bijkomende diensten: is er een vriendelijk en professioneel onthaal, kan je je strijk er achterlaten, boodschappen en overige bestellingen laten bezorgen, is er voorzien in een lekker & duurzaam cateringaanbod,..

Differentiatie door service

Professionele activiteiten en privé zijn niet langer strikt gescheiden. Deze evolutie zal dus het belang van facilitaire diensten, het vakgebied en de Facility Manager doen toenemen.

Een toekomst om als jonge facilitaire professionals naar uit te kijken. Wij staan nu aan het begin van de facilitaire (r)evolutie, een punt waar het ICT-vakgebied begin de jaren ‘90 stond. Klaar voor facility-dot-com?

Wouter Ommeslag

Directeur Facilicom Solutions

Bestuurslid Young IFMA

Technisch onderhoud: van preventief naar proactief

REACTIEF ONDERHOUD:
Op dit moment heeft de installatie het al laten afweten. Het onderhoud wordt uitgevoerd omdat de installatie niet functioneert.

PREVENTIEF ONDERHOUD, TIJDSGEBASEERD:
Het onderhoud wordt uitgevoerd op vooraf bepaalde tijdsintervallen. Een voorbeeld van tijdsgebaseerd onderhoud, is het onderhoud van luchtfilters: om de zes maanden wordt een inspectie uitgevoerd, om het jaar worden de filters vervangen. Tijdgebaseerd onderhoud vindt nooit op exact het goede moment plaats: het is altijd te vroeg of te laat. Te vroeg: de filter is op het moment van onderhoud nog niet volledig vol en zou nog enkele weken kunnen meegaan. Vanuit kostenoogpunt is dit niet optimaal. Te laat: de filter geraakt vol waardoor de installatie niet meer functioneert en reactief onderhoud alsnog nodig is.

PREVENTIEF ONDERHOUD, GEBRUIKSAFHANKELIJK:
Het onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van de telling van het gebruik. We hernemen het voorbeeld van de luchtgroep. Het onderhoud wordt ingepland na een bepaald aantal draaiuren. Deze methode is al veel nauwkeuriger dan het tijdsgebaseerd onderhoud. Als de luchtgroep minder draaiuren heeft, zal de filter ook minder vol zijn. Helemaal nauwkeurig is dat nog niet: het tellen van het aantal draaiuren houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een omgeving met veel stof. Gebruiksafhankelijk onderhoud vergt een ‘slimme installatie’ die telt hoeveel uren ze draait.

PROACTIEF ONDERHOUD, CONDITIE AFHANKELIJK:
Het onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van metingen door sensoren. De installatie voorspelt in real time, aan de hand van sensoren, wanneer onderhoud nodig is. In het voorbeeld van de luchtfilter: sensoren meten het debiet dat door de luchtgroep gaat. Als het debiet onder een bepaalde drempelwaarde zakt, geeft het systeem een alarm dat onderhoud nodig is. Door continue monitoring wordt het onderhoud op het juiste moment uitgevoerd, wat kostoptimaal is. Proactief onderhoud vraagt een netwerk van sensoren en software om de data van de sensoren te analyseren.

Onderhoud als (is) een service

DRIE ESSENTIËLE TIPS

Volgens cijfers van de FOD Economie stijgt tijdens de eindejaarsperiode de omzet van de detailhandel met meer dan 20%. Veel ondernemingen rekenen op de extra eindejaarsomzet om hun gebudgetteerde jaaromzet te halen. Het is bijgevolg van groot belang dat de winkel letterlijk en figuurlijk open is. Technische issues zoals geblokkeerde rolluiken, haperende deuren of een falende verwarming kunt u missen als kiespijn tijdens deze cruciale dagen. We geven u drie gouden tips om deze ellende te vermijden.

1. Weet welke installaties er staan

Het klinkt misschien evident, maar dat is het vaak niet. Om uw installaties goed te kunnen onderhouden of bij een interventie is het van groot belang om te weten over welke installatie het precies gaat: merk, type, bouwjaar,… Daarmee wint u veel tijd en kosten. Ook de historiek bijhouden kan handig zijn: als een installatie op leeftijd is en in de voorbije periode het vaak liet afweten, is het misschien tijd om aan vervanging te denken. Een up-to-date inventaris en logboek helpt al een heel eind.

2. Tijdig en grondig onderhoud

Bij een goed onderhouden installatie is de kans op een panne exponentieel keer kleiner. Bovendien zijn een heel aantal installaties onderworpen aan een wettelijk verplicht onderhoud. Zo zijn schuifdeuren, poorten, slagbomen,… jaarlijks verplicht te onderhouden en te keuren (NEN 13241-1). Als dat niet gebeurt en er doet zich een incident voor (een klant komt bijvoorbeeld vast te zitten tussen een schuifdeur), zal uw verzekering niet tussenkomen en draait u zelf op voor de schade. 

Ook uw verwarmingsinstallatie moet u verplicht onderhouden: jaarlijks voor stookolie en vaste brandstoffen en tweejaarlijks voor gas. Hetzelfde geldt voor airco en koelinstallaties. 

Een goed onderhoud heeft de bijkomende voordelen dat de installaties minder verbruiken en dat ze langer meegaan.

3. Een helder 24/7 contract met een SLA bij een onderhoudsfirma

Murphy is nooit ver weg als het gaat om pannes en defecten. Ze zullen zich voordoen op het moment dat u het minst uitkomt en u dringend assistentie nodig heeft. 

Een onderhoudscontract mét een interventie SLA kan u veel kopzorgen besparen. Facilicom Hard Services kan u bij dringende interventies een interventietijd van 4u garanderen. 

Facilicom Hard Services kan dan ook de opvolging van uw onderhoud ter harte nemen, zo hoeft u er niet meer aan te denken. U wordt proactief gecontacteerd als het tijd is voor het onderhoud van uw installaties. Een hele ontzorging dus.